Vì sao Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước? Ý nghĩa việc Bác ra đi tìm đường cứu nước?

Vì sao Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước? Ý nghĩa việc Bác ra đi tìm đường cứu nước?

Việt Nam trong giai đoạn bị thực dân Pháp đô hộ phải chịu nhiều áp bức, bóc lột. Các phong trào khởi nghĩa lần lượt nổ ra. Vậy vì sao Bác Hồ không phát động phong trào khởi nghĩa trong nước và vì sao bác hồ ra đi tìm đường cứu nước?

Xem thêm:

Vì sao Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước?

Để hiểu rõ vì sao Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, chúng ta cần biết được mục đích khi Bác ra đi tìm đường cứu nước. Vào 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành chính thức ra đi tìm đường cứu nước với lý do sau:

  • Chứng kiến nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta nổ ra với mục đích giải phóng dân tộc, giành lại tự do nhưng đều thất bại.
  • Lòng yêu nước đã hình thành trong Bác từ rất lâu khi Bác được sinh ra và lớn lên trong thời gian đất nước bị đô hộ.
  • Giải phóng dân tộc khỏi cảnh nhà tan, cửa nát. Đồng thới Bác cũng nhìn thấy được những mặt hạn chế ở các cuộc khởi nghĩa trong nước. Từ đó hình thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước thanh niên Nguyễn Tất Thành lúc bấy giờ.
  • Vào năm 1911, tại cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm con đường cứu nước phù hợp với lịch sử để giúp dân tộc ta được độc lập, tự do.
Vì sao Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Giải thích tại sao Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước?

Những yếu tố dẫn đến việc ra đi tìm đường cứu nước của Bác

Nguyên nhân vì sao Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước bắt nguồn từ những yếu tố sau:

Sự phát triển phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa

Yếu tố đầu tiên phải kể đến sự nở rộ mạnh mẽ các phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa vào cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX. Sự kiện này đã tạo nên động lực lớn cho dân tộc Việt Nam ta chiến đấu giành lại độc lập, quyết tâm không trở thành nô lệ cho thực dân Pháp. 

Sự ra đời của Đảng Cộng Sản

Sự ra đời của chủ nghĩa Mác-Le6nin đã mở ra sự hình thành các Đảng Cộng Sản tại các nước trên thế giới: Ba Lan, Liên Xô,… .Các Đảng Cộng Sản Giúp tập hợp các giai cấp công nhân và dân tộc để thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Sự thất bại của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á

Có thể thấy đa số các phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á đều thất bại do chưa có đường lối đúng đắn và thiếu sự đoàn kết. Nhìn thấy được điều này, nên Bác quyết định không sang các nước Châu Á để tìm đường cứu nước mà đến các nước phương Tây, trong đó là Pháp.

Tình hình khốn khó của nước ta

Sau khi hiệp định Patonot được ký vào năm 1884, nước ta chính thức trở thành thuộc địa của Pháp và hoàn toàn mất đi chủ quyền.

Từ sau khi bị thực dân Pháp đô hộ, chịu nhiều áp bức, bóc lột, xã hội nước ta đã hình thành 2 mâu thuẫn là: mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và thực dân Pháp, mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân và địa chủ phong kiến. 

Nước ta liên tục nổ ra các phong trào khởi nghĩa, nhưng vì chưa có đường lối cách mạng đúng đắn nên liên tục thất bại. Vì thế, dù rất ngưỡng mộ các sĩ phu đã dũng cảm đứng dậy khởi nghĩa nhưng Bác không đi theo con đường cứu nước của họ mà tìm con đường cứu nước khác.

Xuất thân của Bác Hồ

Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành được sinh ra tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Xuất thân là một người thường và chứng kiến cảnh nước mất, nhà tan, nên quyết tâm tìm đường cứu nước của Bác đã hình thành từ nhỏ. Hơn nữa, việc chứng kiến các sĩ phu yêu nước đứng dây khởi nghĩa rồi hy sinh, thất bại, ông lại càng có thêm động lực để ra đi tìm đường cứu nước. 

Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại Bến Nhà Rồng vào ngày 5/6/1911. Ông theo con tàu Latouche-Tréville đến cảng Marseille (Pháp). Để tìm được con đường cứu nước đúng đắn, người thanh niên khi ấy đã phải đi đến nhiều nước Châu Âu, Châu Á và thậm chí là Châu Phi.

Tài trí của Bác

Sự thành công trong công cuộc tìm đường cứu nước đã tạo nên bước ngoặt lớn trong cách mạng nước ta. Nhờ đó, nhân dân ta được giải phóng khỏi ách đô hộ của Pháp. Dưới sự lãnh đạo của Bác, con đường cách mạng vô sản đã đặt được những thành tựu vĩ đại và để lại niềm tự hào cho con cháu ngày sau. 

Vì sao Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 2
Bác Hồ là một người vĩ đại để con cháu ngày sau luôn tự hào

Ý nghĩa việc Bác ra đi tìm đường cứu nước

Sau khi biết được vì sao bác hồ ra đi tìm đường cứu nước, ta có thể thấy sự kiện ra đi tìm đường cứu nước của Bác có ý nghĩa rất lớn đối với dân tộc Việt Nam. Có thể nói việc Bác ra đi tìm đường cứu nước đã đánh dấu một cột mốc quan trọng thay đổi vận mệnh của đất nước ta. Vì thế, việc Bác ra đi tìm đường cứu nước mang ý nghĩa giúp tìm ra con đường đúng đắn để giải phóng dân tộc ta. Từ đó, Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời – đại diện cho giai cấp công nhân, nông dân và dân tộc Việt Nam.

Kết luận

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu được vì sao bác hồ ra đi tìm đường cứu nước. Qua sự tìm hiểu trên, chúng ta lại càng trân quý những giá trị mà Bác mang lại cho dân tộc ta. Theo dõi những bài viết tiếp theo để hiểu rõ hơn về các sự kiện lịch sử Việt Nam nhé. 

Advertisement
Share