Cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì? Nguyên nhân hình thành là gì?

Cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì? Nguyên nhân hình thành là gì?

Con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa là con đường đã giúp nhiều nước thuộc địa trên thế giới giành lại được quyền tự do dân tộc của mình. Tuy nhiên, bạn có thật sự hiểu rõ cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì? Con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa cần những yếu tố nào để có thể phát động và giành được thắng lợi? Đó là tất cả những gì chúng tôi sẽ chia sẻ trong bài viết dưới đây. 

Xem thêm:

Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?

Liệu cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì? Cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng nhằm lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa và thay thế bằng chế độ xã hội chủ nghĩa. Lãnh đạo cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa chính là giai cấp lãnh đạo và nhân dân lao động. Mục đích của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là xây dựng nên một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa bản chất là cuộc cách mạng chính trị, giành lại quyền làm chủ cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Từ đó, nhà nước của giai cấp công nhân và nhân dân lao động được thành lập.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa được chia thành 2 thời kỳ:

  • Cách mạng chính trị để thiết lập nên nhà nước vô sản do giai cấp công nhân và nhân dân lao động làm chủ.
  • Cải tạo xã hội: sau khi làm chủ, giai cấp công nhân sẽ tận dụng nhà nước để cải tạo về mọi mặt xã hội như: kinh tế, chính trị, văn hóa và từ tưởng,… nhằm xây dựng xã hội mới.
Cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì

Nguyên nhân hình thành nên cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?

Để hiểu cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì, chúng ta hãy tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hình thành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đa phần các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa xảy ra đều là do mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất với trình độ của lực lượng sản xuất. Biểu hiện của điều này chính là mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. Từ đó dẫn đến nguyên nhân khách quan là phải lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa đã lỗi thời, thay vào đó xây dựng một quan hệ sản xuất có trình độ xã hội hóa ngang ngửa với trình độ của lực lượng sản xuất.  

Cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì 2

Điều kiện để cách mạng xã hội chủ nghĩa giành thắng lợi

Sau khi đã hiểu rõ cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì, bạn có thắc mắc để cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi cần những yếu tố nào không? Để các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa giành được thắng lợi phải đảm bảo được các điều kiện sau:

Điều kiện khách quan

Để cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa xảy thì trong xã hội tư bản chủ nghĩa phải tồn tại mâu thuẫn gay gắt về kinh tế – xã hội. Và có thể nói đây là điều kiện cơ bản nhất để quyết định cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa có xảy ra hay không. Mâu thuẫn kinh tế là khởi nguồn của mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản.

Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, khi khoa học – kỹ thuật phát triển mạnh dẫn đến sự triển của công nghiệp và hình thành nên các thành phố lớn. Lực lượng sản xuất lúc này đã đạt đến trình độ xã hội hóa cao và tạo nên một lực lượng sản xuất đông về số lượng và đảm bảo chất lượng. Họ đóng vai trò quyết định trong quá trình tạo nên các của cải, vật chất nhưng lại không được chiếm hữu cách của cải đó mà là gia cấp tư sản. Vì thế, khó tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. 

Giai cấp công nhân và nhân dân lao động bị giai cấp tư sản bóc lột tàn bạo. Giai cấp tư sản thì ngày càng tham lam, khát vọng quyền lực mà tổ chức nhiều cuộc chiến tranh xâm lược các nước khác để vơ vét của cải, vật chất và bành trướng thế lực của mình. Cũng từ đó, mâu thuẫn giữa các nước thuộc địa và nước tư bản ngày một nâng cao.

Để giải phóng khỏi áp bức, bóc lột và giành lại tự do, bắt buộc giai cấp vô sản phải đứng lên thực hiện cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Từ đó, họ có thể thiết lập một xã hội mới – xã hội dành cho giai cấp vô sản hay còn được gọi là xã hội chủ nghĩa.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì 3

Điều kiện chủ quan

Điều kiện chủ quan để cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công chính là sự trưởng thành của giai cấp công nhân. Khi giai cấp công nhân đủ mạnh mẽ để đứng dậy, phát động khởi nghĩa để thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình.

Điều kiện chủ quan khác chính là liên minh giai cấp công – nông cùng với các tầng lớp nhân dân lao động khác. Chính sự liên minh này sẽ tạo nên một lực lượng khổng lồ cùng sức mạnh lớn để cuộc cách mạng đi đến thắng lợi. 

Kết luận

Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì. Việt Nam là một trong những nước đã tìm được sự tự do dân tộc từ con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa. Và sự thành công đó cũng là niềm tự hào của dân tộc ta và là giá trị thiêng liêng mà chúng ta cần phải gìn giữ. 

Advertisement
Share