Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế

Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế

Bài viết hôm nay Top Nổi Bật sẽ giới thiệu đến bạn đọc kiến thức về cường độ điện trường, hiệu điện thế và công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế.

Xem thêm:

Khái niệm về cường độ điện trường là gì?

Cường độ điện trường tại một điểm được hiểu là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại chính điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của độ lớn lực điện F tác dụng lên một điện tích thử q (+) đặt tại điểm đó và có độ lớn là q.

Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế 2

Công thức tính cường độ điện trường là:

E = F/q

Đơn vị đo cường độ điện trường theo đo lường quốc tế là Vôn / Mét (v/m)

Khái niệm về hiệu điện thế là gì?

Hiệu điện thế hay có tên gọi khác là điện áp được hiểu là sự chênh lệch về điện thế giữa hai cực. Hoặc hiệu điện thế chính là công thực hiện được để di chuyển một hạt điện tích trong trường tĩnh điện từ điểm này đến điểm khác. Nó có thể đại diện cho nguồn năng lượng hay sự mất đi, sử dụng hoặc là năng lượng lưu trữ.

Hiệu điện thế có thể được sinh ra bởi những trường tĩnh điện, dòng điện chạy qua từ trường, những trường từ thay đổi theo thời gian hoặc là sự kết hợp của cả 3 nguồn điện ở trên.

Đơn vị đo hiệu điện thế theo đo lường quốc tế là Vôn kế (V hay U)

Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế 3

Công thức hiệu điện thế là:

U = I.R

Trong đó có I là cường độ dòng điện

                     R là điện trở của vật dẫn điện

                     U là hiệu điện thế

Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế

E = UMN/d = U/d

Trong đó có E là cường độ điện trường đều

                     d là khoảng cách giữa hình chiếu của hai điểm trong điện trường trên đường sức

Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế

Lưu ý: Điều kiện để áp dụng công thức liên hệ cường độ điện trường và hiệu điện thế là điện trường phải là điện trường đều hay nếu điện trường không đều thì d phải rất nhỏ dọc theo đường sức điện, và cường độ điện trường thay đổi không đáng kể.

Chắn chắn rằng sau khi đọc đến đây bạn đọc đã có thể dễ dàng hiểu khái niệm về cường độ điện trường, hiệu điện thế và nhớ công thức liên hệ cường độ điện trường và hiệu điện thế. Chúc bạn đọc có thể áp dụng công thức vào bài tập phù hợp tốt nhất nhé.

Advertisement
Share