Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc và bài tập có lời giải

Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc và bài tập có lời giải

Rất nhiều bạn học sinh gửi tin nhắn về hòm thư của Top Nổi Bật để hỏi về công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc. Do vậy, để giúp tất cả mọi người hiểu, nhớ công thức và biết áp dụng vào bài tập tốt nhất, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ nêu rõ về khái niệm của tốc độ dài, tốc độ góc, công thức liên hệ tốc độ dài và tốc độ góc. Ngoài ra, chúng tôi sẽ cho một số bài tập có lời giải dễ hiểu, mời bạn cùng đọc nhé.

Xem thêm:

Khái niệm về tốc độ dài

Tốc độ dài được hiểu là được hiểu là độ lớn tức thời trong chuyển động tròn đều, và tốc độ dài của vật không đổi.

Công thức tính tốc độ dài là:

v = Δs/Δt

Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc 2

Khái niệm về tốc độ góc

Tốc độ góc của chuyển động tròn đều được hiểu là đại lượng đo bằng góc mà bán kính $OM$ quét được trong một đơn vị thời gian. Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là đại lượng không thay đổi.

Ký hiệu của tốc độ góc chính là Ω hoặc là ω

Đơn vị đo lường quốc tế của tần số góc là rad/s

Công thức tính tốc độ góc là:

ω= Δα/Δt

Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc 4

Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc

Vì Δs = R.Δφ nên công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc là:

v = R.ω

Trong đó có ω chính là tốc độ góc (rad/s)

                     v là tốc độ dài (m/s)

                     R là bán kính (m)

Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc
Công thức liên hệ của tốc độ dài và tốc độ góc

Những bài tập minh họa về công thức liên hệ tốc độ dài và tốc độ góc

Bài tập 1: Cho bán kính của Trái Đất là 8400km. Tại một điểm nằm ở 300. Trên mặt đất trong chuyển động quay của Trái Đất. Hãy xác định vận tốc dài tại thời điểm đó bằng bao nhiêu?

Lời giải

Chu kỳ quay của Trái Đất chính là:

T = 24h = 24.60.60 = 86400 (s)

Vận tốc góc của điểm là:

ω = 2π/T = 2π/86400 = 7,26.10-5 (rad/s)

Bán kính khi quay của điểm chính là:

r = Rcos300 = 8400.(√3/2) = 4200√3 (m)

Như vậy, tốc độ dài cần xét là:

v = r.ω = 4200√3.7,26.10-5 = 528 (m/s)

Bài tập 2: Một chiếc quạt công nghiệp quay với tần số 600 vòng/ phút. Cánh quạt dài 0,7m. Hỏi tốc độ dài và tốc độ góc của một điểm ở đầu cánh quạt là bao nhiêu?

Lời giải

Ta có f = 600 (vòng/ phút) = 600/60 = 10 vòng/s

Tốc độ góc của một điểm bất kì ở đầu cánh quạt là:

ω = 2π/T = 2πf = 2.3,14.10 = 62,8 (rad/s)

Tốc độ dài của điểm trên đầu cánh quạt công nghiệp là:

V = r.ω = 0,7.62,8 = 43,96 (rad/s)

Như vậy, bài viết trên chúng tôi đã nêu chi tiết về khái niệm của tốc độ dài và tốc độ góc, công thức liên hệ của tốc độ dài và tốc độ góc và bài tập vận dụng có lời giải dễ hiểu. Mọi người đọc và góp ý ở bình luận bên dưới nhé. Nếu như vẫn có câu hỏi thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới, hoặc gửi thư về gmail của chúng tôi nhé.

Advertisement
Share