Công thức liên hệ giữa gia tốc vận tốc và quãng đường và bài tập

Công thức liên hệ giữa gia tốc vận tốc và quãng đường và bài tập

Gia tốc, vận tốc và quãng đường là kiến thức quan trọng mà em học sinh nào cũng cần phải nắm vững. Đặc biệt, công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường là một trong những công thức mà các em học sinh thường bị nhầm lẫn. Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ phổ biến về khái niệm gia tốc, vận tốc và quãng đường. Và công thức liên hệ giữa gia tốc vận tốc và quãng đường kèm một số bài tập minh họa có lời giải chi tiết.

Xem thêm:

Khái niệm về gia tốc là gì?

Gia tốc được hiểu là một đại lượng vật lý đặc trưng cho sự thay đổi của vận tốc theo thời gian. Hoặc hiểu theo cách khác nó chính là một trong những đại lượng cơ bản được sử dụng để mô tả về chuyển động. Cũng tương tự như vận tốc, gia tốc là đại lượng hữu hướng (vector).

Ngoài ra, thứ nguyên của gia tốc chính là độ dài trên bình phương thời gian. Chuyển động tăng dần khi vecto của gia tốc cùng chiều với chuyển động, và nó giảm dần khi vecto của gia tốc ngược chiều với chiều chuyển động, đổi hướng khi mà vecto của gia tốc có phương khác với phương chuyển động.

Gia tốc gồm có gia tốc trung bình, gia tốc tức thời và gia tốc hướng tâm.

Công thức liên hệ giữa gia tốc vận tốc và quãng đường 2

Khái niệm về vận tốc là gì?

Vận tốc của một vật được hiểu là tốc độ thay đổi vị trí của nó đối với hệ quy chiều, hay là một hàm của thời gian. Vận tốc tương đương với đặc điểm của kỹ thuật về tốc độ và hướng chuyển động của một đối tượng.

Vận tốc chính là một khái niệm vô cùng đơn giản trong động học, là một nhánh nhỏ của cơ học cổ điển mô tả chuyển động của những vật thể.

Hiểu theo cách khác, vận tốc chính là một đại lượng vecto vật lý, cả độ lớn và hướng đểu cần thiết để xác định nó. Giá trị tuyệt đối vô hướng của vận tốc có tên gọi là tốc độ, chính là một đơn vị dẫn xuất nhất quán mà đại lượng của nó được đo trong SI dưới dạng m/s.

Công thức liên hệ giữa gia tốc vận tốc và quãng đường 3

Khái niệm về quãng đường là gì?

Quãng đường được hiểu là độ dài quỹ đạo chuyển động của vật.

Công thức liên hệ giữa gia tốc vận tốc và quãng đường 4

Công thức liên hệ giữa gia tốc vận tốc và quãng đường

Công thức liên hệ giữa gia tốc vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều là:

v2 – v02 = 2as (khi a > 0; v > v0)

Bởi vì vật chuyển động thẳng nhanh dần đều nên a và v luôn cùng dấu. Quãng đường đi được của vật luôn dương nên a > 0 và v > v0.

Công thức liên hệ giữa gia tốc vận tốc và quãng đường
Công thức liên hệ gia tốc, vận tốc và quãng đường

Một số bài tập minh họa có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài tập 1: Chuyển động tròn đều là chuyển động có đặc điểm như thế nào? Hãy chọn câu trả lời sai?

A. Vecto gia tốc không thay đổi

B. Quỹ đạo chính là đường tròn

C. Tốc độ góc không thay đổi

D. Tốc độ dài không thay đổi

Bài tập 2: Chuyển động cơ là gì? Chọn câu trả lời đúng?

A. Sự thay đổi vị trí của vật này so vật khác theo thời gian.

B. sự thay đổi chiều của vật này so vật khác theo thời gian

C. sự thay đổi phương của vật này so vật khác theo thời gian

D. sự thay đổi hướng của vật này so vật khác theo thời gian

Đáp án

Bài tập 1: A

Chuyển động tròn đều được hiểu là chuyển động có những đặc điểm như:

  • Quỹ đạo chính là một đường tròn
  • Tốc độ góc và tốc độ dài trên mọi cung tròn đều không đổi
  • Vecto gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm của quỹ đạo nên phương của nó luôn thay đổi, chỉ có duy nhất độ lớn là không đổi.

Bài tập 2: A

Theo định nghĩa của chuyển động cơ thì chuyển động của một vật sẽ là sự thay đổi vị trí của vật đó so với những vật khác theo thời gian.

Hy vọng với những kiến thức ở trên sẽ giúp bạn hiểu về gia tốc, vận tốc và quãng đường. Đặc biệt là nhớ công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường để có thể dễ dàng giải những bài tập liên quan nhé.

Advertisement
Share