Công thức tính vận tốc trung bình trên quãng đường gồm 2 đoạn s1 và s2 là gì?

Công thức tính vận tốc trung bình trên quãng đường gồm 2 đoạn s1 và s2 là gì?

Bạn là học sinh đang gặp khó khăn với câu hỏi trắc nghiệm “công thức tính vận tốc trung bình trên quãng đường gồm 2 đoạn s1 và s2 là gì?”. Đây là câu hỏi có hơi khó, nếu bạn học chuyên Toán thì việc giải bài tập này vô cùng đơn giản, nhưng bạn không chuyên thì sẽ là câu hỏi khó. Cùng đọc bài viết dưới đây để có kết quả cho câu hỏi này nhé!

Xem thêm:

Khái niệm về vận tốc trung bình

Để giải đáp câu hỏi trên thì bạn cần hiểu về khái niệm của vận tốc trung bình là vận tốc của vật thay đổi theo thời gian. Hoặc hiểu theo cách khác vận tốc trung bình trong một khoảng thời gian nhất định là tỷ số thay đổi giữa vị trí trong thời gian đang xem xét và khoảng thời gian đó.

Công thức tính vận tốc trung bình trên quãng đường gồm 2 đoạn s1 và s2 là

Vtb = (s1 + s2)/(t1 + t2)

công thức tính vận tốc trug bình trên quãng đường gồm 2 đoạn s1 và s2 là

Công thức tính vận tốc trung bình là:

Vtb = s : t

Trong đó: Vtb chính là vận tốc trung bình

                  s1 s2 là quãng đường đi được

                  t1 và t2 là thời gian đi được trên quãng đường đó

Ví dụ minh họa: Một người đi ô tô xuất phát từ A để đi đến B. Trong ¾ quãng đường đầu, xe chuyển động với vận tốc 46km/h. Quãng đường còn lại xe ô tô chuyển động trong thời gian 10 phút với vận tốc là 34km/h. Tính vận tốc trung bình của chiếc xe ô tô đi trên cả quãng đường AB?

Lời giải

Đổi 10 phút = 0,4 giờ

Độ dài quãng đường trong thời gian sau là:

S2 = t2 . v2 = 34 . 0,4 = 13,6 km

Độ dài quãng đường trong thời gian đầu là:

S1 = 3s2 = 3 . 13,6 = 40,8 km

Tổng độ dài quãng đường AB chính là:

S = s1 + s2 = 40,8 + 13,6 = 54,4 km

Thời gian xe ô tô đi hết quãng đường đầu tiên là:

T1 = s1/v1 = 40,8/46 = 0,9 (giờ)

Vận tốc trung bình của xe ô tô trên cả quãng đường là:

V = s/t = 54,4/0,9 = 60,4 km/h

Hy vọng bài viết trên của chúng tôi sẽ giúp bạn đọc vừa có câu trả lời cho câu hỏi công thức vận tốc trung bình trên quãng đường gồm 2 đoạn s1 và s2 là bao nhiêu và còn hiểu về khái niệm vận tốc trung bình. Các em học sinh nhớ làm nhiều bài tập từ dễ đến khó để nhớ công thức và biết cách vận dụng công thức tốt nhất nhé.

Advertisement
Share