Công thức tính hiệu điện thế và bài tập có lời giải dễ hiểu

Công thức tính hiệu điện thế và bài tập có lời giải dễ hiểu

Bạn đang khó khăn khi làm bài tập tính hiệu điện thế? Bạn đang tìm kiếm công thức tính hiệu điện thế? Hãy cùng Top Nổi Bật tìm hiểu về khái niệm, ký hiệu, công thức, cách tính hiệu điện thế nhé.

Xem thêm:

Khái niệm về hiệu điện thế

Hiệu điện thế hay còn có tên gọi khác là điện áp. Nó là sự chênh lệch về điện thế giữa hai cực của một nguồn điện. Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường tĩnh chính là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của điện trường khi mà có một điện tích di chuyển giữa hai điểm đó.

Hiệu điện thế có thể là đại diện cho nguồn năng lượng, hoặc sự mất đi, sử dụng, năng lượng dự trữ. Hiệu điện thế có thể sẽ được sinh ra bởi những điện trường tĩnh, dòng điện chạy qua từ trường, những trường từ thay đổi theo thời gian, hoặc nó là sự kết hợp của 3 nguồn điện trên.

  • Đơn vị đo hiệu điện thế là: V, kV, mV…
  • Ký hiệu hiệu điện thế là: ΔU (viết tắt là U)
công thức tính hiệu điện thế

Công thức tính hiệu điện thế

Công thức tính hiệu điện thế bằng tích của cường độ dòng điện và điện trở của dây dẫn

U = I.R

Trong đó: U là hiệu điện thế (V)

                 I là cường độ dòng điện (A)

                 R là điện trở của dây dẫn (Ω)

Công thức tính hiệu điên thế 2

Ngoài ra, có cách tính hiệu điện thế khác thông qua giá trị công và điện tích dựa vào công thức như sau:

U = (A1 – A2)/q = A12/q

Trong đó: U là cường độ dòng điện (V)

                 A1, A2 lần lượt là công dịch chuyển điện tích từ vị trí 1, vị trí 2 và vô cực (J)

                Q là giá trị của điện tích (C)

Bài tập tính hiệu điện thế có lời giải dễ hiểu

Bài tập 1: Trong mạch điện AB với cường độ dòng điện I = 24A có lắp điện trở là R = 4Ω. Tính UAB?

Lời giải

UAB = I.R = 24 x 4 = 96 (V)

Bài tập 2: Cho đoạn mạch NQ có M1 = 20J, M2 = ½ M1 với điện tích q = 5C. Tính cường độ dòng điện của mạch?

Lời giải

M2 = ½ M1 = 10J

UNQ = (M1 – M2)/q = (20 – 10)/5 = 2(V)

Hy vọng với những kiến thức về hiệu điện thế mà chúng tôi nêu ở trên sẽ giúp bạn đọc dễ hiểu và có thể nhanh chóng giải những bài toán liên quan đến hiệu điện thế. Chúc các bạn học tập thật tốt nhé.

Advertisement
Share