Công thức tính phần trăm thể tích và bài tập có lời giải dễ hiểu

Công thức tính phần trăm thể tích và bài tập có lời giải dễ hiểu

Bạn đang tìm kiếm công thức tính phần trăm thể tích của chất trong hỗn hợp? Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết và đầy đủ nhất về công thức phần trăm thể tích và cho một số bài tập có trình bày lời giải chi tiết để bạn đọc nhớ công thức tốt hơn và dễ dàng áp dụng công thức vào bài tập nhé.

Xem thêm:

Phần trăm thể tích là gì?

Phần trăm thể tích là biểu thị thể tích của chất tan theo ml trong 100ml dung dịch. Thông thường nó được sử dụng nhiều khi pha 2 dung dịch lỏng.

Công thức tính phần trăm thể tích

Công thức tính phần trăm thể tích = (thể tích chất tan : tổng thể tích của dung dịch) x 100%

%V = (Vct/Vdd) x 100%

Trong đó có %V là thành phần phần trăm theo thể tích

                     Vct là thể tích của chất tan

                     Vdd là thể tích của dung dịch

công thức tính phần trăm thể tích

Ngoài ra, bạn có thể áp dụng công thức tính phần trăm thể tích theo số mol như sau:

%VA = (nA/nhh).100%

%VB = (nB.nhh).100% = 100% – %VA

Trong đó có nhh;nA;nB lần lượt là số mol hỗn hợp, số mol của chất A, và số mol của chất B.

Một số bài tập tính phần trăm thể tích có lời giải chi tiết

Bài tập 1: Làm thế nào bạn sẽ chuẩn bị được 350ml 75% (v / v) rượu xát?

Lời giải

75% = (thể tích rượu xát : tổng thể tích của dung dịch) x 100%

Do vậy thể tích rượu xát = thể tích dung dịch x 75%/100% = 350ml x (75/100) = 262,5 ml

Đáp án: Bạn sẽ phải thêm đủ nước vào 262,5 ml rượu xát để tạo ra tổng cộng là 350ml dung dịch

Bài tập 2: Cho hỗn hợp khí bao gồm 12,2 lít khí N2 và 34,5 lít khí O2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp?

Lời giải

Thể tích của hỗn hợp khí là:

Vhh = 12,2 + 34,5 = 46,7

%VN2 = (12,2/46,7).100% = 26%

%VO2 = 100% – 26% = 74%

Hy vọng bài viết trên của chúng tôi sẽ giúp bạn đọc nhớ công thức phần trăm thể tích và dễ dàng giải những bài tập liên quan nhé.

Advertisement
Share