Công thức tính nồng độ mol, nồng độ phần trăm dung dịch và bài tập

Công thức tính nồng độ mol, nồng độ phần trăm dung dịch và bài tập

Công thức tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm dung dịch là 2 công thức, khái niệm quan trọng mà em cần nắm chắc để giải nhiều bài hóa học liên quan. Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ định nghĩa và công thức tính nồng độ mol, nồng độ phần trăm dung dịch là gì? kèm ví dụ chi tiết để các em thực hành.

Học thêm: Môn toán học

Công thức tính nồng độ mol là gì?

Nồng độ Mol là gì?

Nồng độ mol của dung dịch là số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch. Ký hiệu là CM ; Đơn vị là mol/l

Công thức tính Mol cần nhớ để áp dụng cho các bài tập hóa học liên quan

Công thức tính nông độ mol của dung dịch

Công thức: CM = n / Vdd (mol/l) (I)Trong đó:
CM là nồng độ mol
n là số mol chất tan
Vdd là thể tích dung dich (Lít)

Từ công thức (I) tính số mol dung dịch ta có thể suy ra các công thức tương tự.

Công thức tính số mol chất tan: n = CM . Vdd (mol)

Công thức tính thể tích dung dịch: Vdd = n / CM (lít)

Bài tập vận dụng công thức tính số mol

Bài tập: Trong 200 ml dung dich có hòa tan 32 gam NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch?

Đáp án:

Đổi 200ml = 0,2 lít.

Số mol chất tan là: nNaOH = 32/40 = 0,8 (mol) (trong đó NaOH có khối lượng nguyên tử là 40)

Áp dụng công thức (I) tính số mol, ta có: CM = n / Vdd = 0,8 / 0,2 = 4 (mol)

Công thức tính nồng độ phần trăm dung dịch

Nồng độ phần trăm của dung dịch là gì?

Nồng độ phần trăm của dung dịch là số gam chất tan có trong 100g dung dịch. Ký hiệu C% ; Đơn vị là %

Công thức tính nồng độ phần trăm

Công thức: C% = (mct / mdd ) x 100% (II)Trong đó:
C% là nồng độ phần trăm
mct là khối lượng chất tan (đơn vị: gam)
mdd là khối lượng dung dịch (đơn vị:gam)

Từ công thức (II) tính nồng độ phần trăm của dung dịch ta có thể suy ra các công thức tương tự.

Công thức tính khối lượng chất tan: mct = (C%.mdd ) . 100% (gam)

Công thức tính khối lượng dung dịch: mdd = (mct . 100%) / C% (gam)

Bài tập vận dụng công thức tính phần trăm của dung dịch

Bài tập: Hòa tan 20gam đường vào 60gam nước. Tính nồng độ phầm trăm của dung dịch thu được.

Đáp án:

Theo đề bài ta có: tổng khối lượng dung dịch là: mdd = mdm + mct = 20 + 60 = 80 gam (mdm là khối lượng dung môi)

Áp dụng công thức (II) tính nồng độ phần trăm, ta có:

C% = (mct / mdd ) x 100% = 20 : 80 x 100% = 25%

Trên đây là khái niệm, công thức tính nồng độ mol và nông độ phần trăm của dung dịch và bài tập ví dụ để các bạn hiểu hơn. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gặp phải trong quá trình học tập hãy để lại phần comment để TopNoiBat giải đáp. Chúc các bạn học tập luôn đạt kết quả cao!

Advertisement
Share