Lý tưởng cách mạng là gì? Vai trò thanh niên trong lý tưởng cách mạng?

Lý tưởng cách mạng là gì? Vai trò thanh niên trong lý tưởng cách mạng?

Có bao giờ bạn tự hỏi mục đích sống của bản thân mình là gì? Chúng ta sống để hướng tới ước mơ và khát vọng như thế nào? Nói cách khác thì lý tưởng của chúng ta là gì? Chúng ta – những người thanh niên tràn đầy sức sống, có vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nên luôn cần tìm cho mình một lý tưởng sống. Dù lý tưởng đó là gì thì lý tưởng cách mạng chính là mục đích cuối cùng của thanh niên. Vậy bạn đã thật sự hiểu lý tưởng cách mạng là gì

Xem thêm:

Quan niệm về thanh niên của Hồ Chí Minh

Đối với chủ tịch Hồ Chí Minh, thanh niên chính là tầng lớp những người trẻ tuổi, có nhiều hoài bão, ước mơ, khát vọng và lý tưởng cao đẹp. Đây cũng là độ tuổi có sự nhạy cảm cao với những thứ mới mẻ, hiện đại. Vì vậy, nếu thanh niên được giáo dục tốt, phù hợp với tính cách-tâm lý thanh niên, đồng thời động viên định hướng đúng mức,họ sẽ sống say sưa với những lý tưởng cao đẹp, phát huy tài năng sáng tạo và sẵn sàng hy sinh về đại nghĩa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập đến quan niệm về thanh niên trong thư “Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc” với ý nghĩa thanh niên là độ tuổi sống động, tràn đầy sức sống nhất, gắn liền với hình ảnh “dời núi, lấp biển”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc đến thanh niên như những người trẻ tràn đầy năng lượng, sức sống nhưng còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Vì thế, họ rất cần được xã hội quan tâm, chăm sóc và giáo dục họ trở thành công dân có ích cho đất nước. Dưới góc nhìn tính chất của một lực lượng xã hội Hồ Chí mInh đã nói thanh niên là công dân nước Việt Nam và là lực lượng động đảo luôn xung phong trong các phong trào, nhiệm vụ khó khăn gian khổ và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chính vì vậy, thanh niên là lực lượng quan trọng của cách mạng. 

Lý tưởng cách mạng là gì
Chủ Tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc đến đoàn thanh niên

Giải đáp lý tưởng cách mạng là gì?

Lý tưởng cách mạng chính là định hướng giá trị cốt lõi và là mục tiêu phấn đấu của Đảng, dân tộc Việt Nam cũng như mỗi con người Việt Nam đối với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Lý tưởng cách mạng phải được hình thành từ quá trình giáo dục và rèn luyện lâu dài bằng những nội dung, hình thức và phương pháp phù hợp. Từ đây, Đảng đã đề ra yêu cầu cần phải tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên” ngay trong Đại hội Đảng XIII. 

Lý tưởng cách mạng là gì 2
Giải đáp lý tưởng cách mạng là gì?

Thanh niên đóng vai trò gì trong lý tưởng cách mạng

Ngoài việc cần hiểu rõ lý tưởng cách mạng là gì, chúng ta cần phải biết được vai trò của thanh niên chúng ta trong việc hiện thức quá lý tưởng cách mạng. Trong quá trình thực hiện lý tưởng cách mạng, thanh niên chính là một trong những yếu tố quan trọng quyết định vận mệnh tương lai của dân tộc ta. Vì vậy, trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, thanh niên luôn được Đảng quan tâm, giáo dục và bồi dưỡng để họ trở thành những người vừa “hồng’ vừa “chuyên”. Từ đó, thanh niên sẽ có những đóng góp xứng đáng trong công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. 

Thanh niên đóng vai trò quan trọng trong công cuộc thực hiện lý tưởng cách mạng nên lý tưởng cách mạng cũng là nội dung cốt lõi trong quá trình giáo dục thanh niên. Lý tưởng cách mạng chính là định hướng và là động lực để thanh niên phấn đấu vươn lên, cống hiến đóng góp của mình cho dân tộc, đồng thời khẳng định vị thế của mình trong xã hội.

Lý tưởng cách mạng là gì 3
Thanh niên giữ vai trò vô cùng quan trọng trong lý tưởng cách mạng

Sứ mệnh giáo dục lý tưởng cách mạng cho tầng lớp thanh niên

Trong suốt các thời kỳ cách mạng, thanh niên luôn được giáo dục để trung thành với lý tưởng “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới đất nước ngày nay, việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên ngày càng quan trọng hơn. Đảng và Nhà nước luôn chủ trương giáo dục lớp trẻ về lý tưởng, đạo đức cách mạng cũng như lối sống văn hóa. Đây đều là những yếu tố hình thành nên nhân cách của thanh niên.

Với tầm trọng của thanh niên, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng các lực lượng khác để không ngừng tổ chức các buổi sinh hoạt để giáo dục thanh niên về truyền thống yêu nước và truyền thông cách mạng của nhân dân ta. Nhờ vậy, thanh niên ngày càng hăng hái tham gia phong trào với thái độ tích cực, năng động và nhiệt tình. Rỏ ràng nhất là trong bối cảnh chống dịch covid, không ít tấm gương thanh niên không ngại dịch bệnh tham gia vào phòng tuyến chống dịch.

Kết luận

Hy vọng qua bài viết trên, bạn sẽ hiểu rõ lý tưởng cách mạng là gì. Thiết nghĩ bất kỳ công dân Việt Nam nào cũng đều nên biết đến lý tưởng cách mạng của đảng. Từ đó, dù có phải là tầng lớp thanh niên hay không, chúng ta đều có thể đóng góp công sức của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Advertisement
Share