Công thức tính điện trở song song, điện trở nối tiếp và bài tập có lời giải

Công thức tính điện trở song song, điện trở nối tiếp và bài tập có lời giải

Vật lý lớp 9 bạn sẽ được học nhiều kiến thức quan trọng như công thức tính điện trở song song, công thức tính điện trở nối tiếp… Đây là kiến thức mà bất kể em học sinh nào cũng phải nắm vững. Cùng Top Nổi Bật tìm hiểu chi tiết về vấn đề này nhé

>>Xem thêm:

Định nghĩa điện trở

Điện trở là một linh kiện vật lý quan trọng bao gồm 2 tiếp điểm kết nối với nhau để giúp hạn chế cường độ dòng điện chạy trong mạch. Chức năng chính của điện trở như: mức độ tín hiệu, chia điện áp, kích hoạt linh kiện điện tử chủ động….

cong thuc tinh dien tro song song 4

Công thức tính điện trở

Công thức tính điện trở toàn mạch được suy ra từ định luật ôm là:

cong thuc tinh dien tro song song 3

 Trong đó: I là cường độ dòng điện (A)

                  U là điện áp giữa 2 đầu (V)

                  R là điện trở tương đương (Ω)

Công thức tính điện trở song song

Trong đoạn mạch bao gồm 2 điện trở R1, R2 mắc song song , cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó

cong thuc tinh dien tro song song 2

Công thức tính điện trở song song là:

UAB = U1 = U2 =….Un

IAB  = I1 + I2 +….+ In

1/RAB = 1/R1 + 1/R2 +….+ 1/Rn

Công thức tính điện trở nối tiếp

Đối với đoạn mạch bao gồm 2 điện trở là R1 và R2 mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó

Công thức tính điện trở mắc nối tiếp là:

UAB = U1 +U2 +….+ Un

IAB  = I1 + I2 +….+ In

RAB = R1 + R2 +….+Rn

Bài tập tính điện trở song song, điện trở nối tiếp có lời giải chi tiết

Bài tập 1: Cho điện trở R1 = 10 Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 2A, và R2 = 5 Ω chịu được dòng điện có cường độ tối đa là 1A. Tính hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào 2 đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc song song?

Lời giải

R1 = 10 Ω, I1max = 2A

R2 = 5 Ω, I2max = 1A

Hiệu điện thế tối đa đặt vào 2 đầu điện trở R1 là:

U1max = R1.I1max = 10.2 = 20V

Hiệu điện thế tối đa đặt vào 2 đầu điện trở R2 là:

U2max = R2.I2max = 5.1 = 5V

Bởi 2 điện trở mắc song song nên hiệu điện thế giữa 2 đầu các điện trở phải bằng nhau. Do vậy hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào 2 đầu đoạn mạch là:

Umax = U2max = 5V

Bài tập 2: hai điện trở R1, R2 = 3R1 được mắc song song với nhau. Khi tính theo R1 thì điện trở tương đương của đoạn mạch bằng bao nhiêu?

Lời giải

Ta có điện trở tương đương tính theo R1 là:

cong thuc tinh dien tro song song bt2

Bài tập 3: Cho một hiệu điện thế U = 1,9V và hai điện trở R1 , R2. Nếu mắc nối tiếp hai điện trở này vào hiệu điện thế U thì dòng điện đi qua chúng có cường độ I1 = 0,3A. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch lúc này?

Lời giải

R1 nối tiếp R2 nên điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rnt = R1 + R2 = U/I = 1,9/0,3 = 6,3 Ω

Như vậy, nếu như trong quá trình áp dụng công thức tính điện trở song song, điện trở nối tiếp có điều gì khó khăn thì hãy để lại bình luận bên dưới chúng tôi sẽ giúp các em học sinh gỡ rối những thắc mắc đó.

Advertisement
Share