[Đáp án đúng] Công thức hóa học của supephotphat kép là B.Ca(H2PO4)2

[Đáp án đúng] Công thức hóa học của supephotphat kép là B.Ca(H2PO4)2

“Công thức hóa học của supephotphat kép là gì?” là câu hỏi trong đề thi trắc nghiệm thường gặp. Chúng ta cùng tìm hiểu đáp án chính xác.

Xem thêm:

Công thức hóa học của supephotphat kép là gì?

A. Ca3(PO4)2

B. Ca(H2PO4)2

C. CaHPO4

D. (NH2)2CO

Đáp án:

A. Ca3(PO4)2 là canxi photphat

C. CaHPO4 là một Canxi hiđrophotphat

D. (NH2)2CO là công thức hoá học của phân ure

Như vậy B. Ca(H2PO4)2 chính là một supephotphat kép

Đáp án đúng: B. Ca(H2PO4)2

Supephotphat kép là gì?

Supephotphat kép là loại phân lân, hàm lượng lân ở mức trung bình.

Supephotphat kép có chứa gấp đôi hàm lượng photpho so với supephotphat đơn.

Công thức hoá học của Supephotphat kép là Ca(H2PO4)2

Công thức hoá học của Supephotphat kép là Ca(H2PO4)2

Ứng dụng của Supephotphat kép

Supephotphat kép hay được gọi là phân lân, nhắc đến phân lân chắc hẳn các bạn thấy quen rồi đúng không ạ? Nó là một loại phân bón thường dùng cho cây trồng rất phổ biến. Supephotphat kép có tác dụng:

  • Giúp quá trình quang hợp và hô hấp của cây.
  • Tham gia sự phát triển của bộ dễ.
  • Giúp cây chống được lạnh và chống nóng, tăng khả năng chống chịu của cây với môi trường bên ngoài.
  • Giúp quá trình tạo hoa và quả của cây được năng suất hơn.

Cách điều chế

Điều chế Supephotphat kép qua hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 2H3PO4 + 3CaSO4

Giai đoạn 2: Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 → 3Ca(H2PO4)2

Vì nó được điều chế qua hai giai đoạn chính vì vậy người ta gọi là Supephotphat kép

Bài tập ứng dụng

Bài 1. Chọn đáp án ĐÚNG. Trong công nghiệp người ta điều chế H3PO4 bằng những hóa chất nào sau đây?

A. Ca3(PO4)2 và H2SO4 loãng

B. Ca3(PO4)2 và H2SO4 đặc

C. Ca(H2PO4)2 và H2SO4 đặc

D. P2O5 và H2O

Đáp án:

Phương trình phản ứng với điều kiện H2SO4 đặc nóng:

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4

Vậy đáp án đúng là B. Ca3(PO4)2 và H2SO4 đặc

Qua bài viết các bạn đã biết được đáp án chính xác của Công thức hoá học của Supephotphat kép là Ca(H2PO4)2. Và nhớ được ứng dụng và các khái niệm về Supephotphat kép. Chúc các bạn học vui và thi tốt.

Advertisement
Share