Công thức tính công suất trung bình và bài tập có lời giải dễ hiểu

Công thức tính công suất trung bình và bài tập có lời giải dễ hiểu

Gần đây rất nhiều bạn để lại comment trong bài viết nói Top Nổi Bật làm một bài viết về công suất trung bình. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, chúng tôi đã tổng hợp kiến thức về công suất trung bình bao gồm khái niệm, công thức và một số bài tập có lời giải ở bài viết bên dưới, mời bạn cùng đọc nhé.

Xem thêm:

Khái niệm về công suất trung bình

  • Công suất trung bình chính là một máy sinh công, hay hiểu cách khác nó là tỷ số của công A và khoảng thời gian thực hiện công đó.
  • Hệ số của công suất là cosα
Công thức tính công suất trung bình 2

Công thức tính công suất trung bình

Công thức công suất trung bình = công thực hiện : thời gian thực hiện hoặc = lực kéo tác dụng làm vật chuyển động x vận tốc của vật

P = A/t = (F.s)/t = F.v

Trong đó có P là công suất trung bình (W)

                     F là lực kéo tác dụng làm vật chuyển động (N)

                     V là vận tốc của vật (m/s)

A là công thực hiện (N.m hoặc J)

t là thời gian thực hiện (s)

Công thức tính công suất trung bình
Công thức tổng quát của công suất trung bình

Một số bài tập tính công suất trung bình kèm lời giải dễ hiểu

Bài tập 1: Một con bò kéo một chiếc máy cày với một lực không đổi là 30N và đi được 2km trong 30 phút. Tính công suất trung bình của con bò đó?

Lời giải

Đổi s = 2km = 2000m

       t = 30 phút = 30.60 = 1800s

Công mà con bò thực hiện được trong 30 phút là:

A = F.s = 30.2000 = 60000 (J)

Công suất trung bình của con bò là:

P = A/t = 60000/1800 = 33,3 (W)

Bài tập 2: Một vật có khối lượng m = 4kg rơi tự do từ độ cao h = 20m. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s2. Hỏi sau thời gian 2,2 s trọng lực đã thực hiện một công bằng bao nhiêu? Tính công suất trung bình của trọng lực trong thời gian 2,2s?

Lời giải

Quãng đường rơi sau 2,2s là:

S = ½.g.t2 = ½.10.2,22 = 24,2 m

Công của trọng lực là:

A = P.s.cos00 = m.g.s = 4.10.24,2 = 968 (J)

Công suất trung bình của trọng lực trong thời gian 2,2s là:

P = A/t = 968/2,2 = 440 (W)

Như vậy, bài viết trên đây của Top Nổi Bật đã cung cấp cho bạn đọc những kiến thức hữu ích về khái niệm, công thức và bài tập công suất trung bình. Chúc bạn đọc luôn luôn có kết quả tốt trong học tập nhé.

Advertisement
Share