Công thức tính công suất tiêu thụ điện và bài tập có lời giải

Công thức tính công suất tiêu thụ điện và bài tập có lời giải

Môn Vật Lý lớp 12 có một kiến thức vô cùng quan trọng nhưng nhiều em lại bỏ quên là công thức tính công suất tiêu thụ điện. Nó thường được áp dụng vào đề thi cuối kỳ, đề thi THPT nên bạn học sinh nào cũng cần phải ghi nhớ công thức này nhé. Bài viết dưới đây Top Nổi Bật sẽ giúp bạn đọc hiểu về khái niệm, công thức công suất tiêu thụ và cho một số bài tập minh họa có lời giải dễ hiểu để bạn đọc nhớ công thức và biết áp dụng đúng vào bài tập.

Xem thêm:

Định nghĩa về công suất tiêu thụ

  • Công suất tiêu thụ chính là một đại lượng biểu trưng cho tốc độ tiêu thụ điện năng của mạch điện.
  • Ký hiệu của công suất tiêu thụ là P
Công thức tính công suất tiêu thụ điện 2

Cách tính công suất tiêu thụ

  • Công suất tiêu thụ trung bình của một đoạn mạch sẽ được tính bằng trị số điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ trên một đơn vị thời gian nhất định.
  • Bên cạnh đó, công suất tiêu thụ điện còn được tính bằng tích giữa hiệu điện thế của 2 đầu đoạn mạch nhất định khi mà có cường độ dòng điện chạy qua.

Công thức tính công suất tiêu thụ điện năng

Công thức công suất tiêu thụ điện = hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch x cường độ dòng điện = điện năng tiêu thụ : thời gian

P = U.I = A/t

Trong đó có P là công suất tiêu thụ

                    U là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch (V)

                    I là cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch

                   A là điện năng tiêu thụ (J)

                   t là thời gian (s)

Công thức tính công suất tiêu thụ điện

Chú ý: Cách quy đổi sang W như sau:

  • 1kW = 1000W
  • 1MW = 1.000.000W
  • 1W = 10-3kW = 10-6MW
  • 1W = 1V.1A

Số oát được ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ điện đó, hiểu rằng công suất điện của dụng cụ khi nó hoạt động bình thường. Ngoài ra, trên mỗi dụng cụ điện thường ghi giá trị hiệu điện thế định mức và công suất định mức.

Bài tập tính công suất tiêu thụ điện năng có lời giải dễ hiểu

Bài tập 1: Tính điện năng tiêu thụ và công suất tiêu thụ điện khi dòng điện có cường độ 2A chạy qua dây dẫn trong 2 giờ, biết hiệu điện thế giữa 2 đầu dây dẫn là 24V.

Lời giải

Điện năng tiêu thụ là:

A = U.I.t = 24.2.7200 = 345600 (J)

Công suất tiêu thụ điện là:

P = U.I = 24.2 = 48 (W)

Bài tập 2: Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ dòng điện là 241mA. Tính điện trở và công suất của bóng đèn khi đó bằng bao nhiêu?

Lời giải

U = 220V

I = 241mA = 241/1000 = 0,241 (A)

Điện trờ của bóng đèn là:

R = U/I = 220/0,241 = 912 (Ω)

Công suất của bóng đèn là:

P = U.I = 220×0,241 = 53 (W)

Hy vọng bài viết trên của chúng tôi sẽ giúp bạn đọc hiểu về khái niệm, công thức tính công suất tiêu thụ điện và có thể dễ dàng áp dụng vào bài tập tốt nhất nhé. Chúc các em học sinh có một ngày học tập thật tốt và vui vẻ nhé.

Advertisement
Share