4 tiêu chí ứng xử trong gia đình mới nhất. Bạn đã biết chưa?

4 tiêu chí ứng xử trong gia đình mới nhất. Bạn đã biết chưa?

Ở Việt Nam, bạo hành gia đình luôn là vấn nạn lớn trong gia đình, gây nhức nhối cho xã hội để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho con người, tương lại con trẻ và tương lai đất nước. Chính vì vậy mỗi một xã hội văn mình cần một gia đình hạnh phúc, biết ứng giữa từng thành viên trong gia sao cho hài hòa. Nhà nước đã có kế hoạch thực hiện cụ thể và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Bài viết sẽ đề cập đến các bộ tiêu chí chung để tuyên truyền, vận động thực hiện văn hóa trong gia đình.

4 Tiêu chí ứng xử trong gia đình được văn bản hóa cụ thể

Các tiêu chí ứng xử trong gia đình bao gồm những gì?

Trong bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình có 4 tiêu chí như sau:

– Tôn trọng: Đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của nhau;

– Bình đẳng: Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình;

– Yêu thương: Có tình cảm gắn bó tha thiết, quan tâm chăm sóc nhau;

– Chia sẻ: Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ với nhau vui buồn, khó khăn, hoạn nạn.

Cụ thể các mối quan hệ trong gia đình được cụ thể bằng 4 tiêu chí sau:

1. Tiêu chí ứng xử vợ chồng: Chung thủy – Nghĩa tình

– Vợ chồng có tình cảm trước sau như một, một vợ một chồng, không thay đổi;

– Chăm sóc cùng nhau: cùng có trách nhiệm trong nuôi dạy con cái lớn, làm việc nhà, làm việc đóng góp tài chính gia đình;

– Lắng nghe, cùng nhau thảo luận những vấn đề chung, hoàn nhã trên phương diện tôn trọng ý kiến của nhau.

2. Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu – Yêu thương

– Cha mẹ, ông bà làm gương tốt cho con, cháu trong cử chỉ, hành động, lời nói;

– Quan tâm chăm sóc con, cháu khi con, cháu còn nhỏ; trao quyền các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho con, cháu; giáo dục, động viên con, cháu giữ gìn nền nếp, gia phong; có tình cảm gắn bó tha thiết.

2 tiêu chi đầu tiên dành cho vợ – chồng và ông bà, bố mẹ – con cái

3. Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo – Lễ phép

– Con, cháu có lời nói, cử chỉ, hành động thể hiện sự kính trọng, biết ơn, giúp đỡ cha mẹ, ông bà;

– Thăm hỏi, chăm sóc động viên, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu.

4. Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận – Chia sẻ

– Anh, chị, em tôn trọng, bảo nhau điều hay, lẽ phải;

– Anh, chị bao dung đối với em, em kính trọng anh, chị;

– Cùng chia sẻ với nhau tình cảm hoặc vật chất lúc vui buồn, giúp đỡ lúc khó khăn, hoạn nạn.

Tiêu chí ứng xử của con cháu – ông bà, bố mẹ và anh chị em trong gia đình

Mong rằng mỗi thành viên trong gia đình luôn là con người tốt đối xử với nhau thuận hòa, luôn là công dân gương mẫu để cho nước nhà vững mạnh. Chúc cho bộ tiêu chí của nước Việt Nam ta luôn được phát huy với mục đích cao đẹp của nó.

Advertisement
Share