Ý nghĩa của định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự

Ý nghĩa của định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự

Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự là gì? Ý nghĩa của định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự như thế nào? Tất cả sẽ được tổng hợp chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem thêm:

Định luật hacđi-vanbec phản ánh sự

Định luật Hacđi-Vanbec là gì?

Định luật Hacđi-Vanbec có tên gọi khác là trạng thái cân bằng di truyền. Trong một quần thế lớn ngẫu phối, nếu không có những yếu tố thay đổi tần số alen thì thành phần của kiểu gen quần thể sẽ duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác theo hằng đẳng thức như sau:

P2 + 2pa = q2

Trong đó: p là tần số cua alen trội

                 q là tần số của alen lặn

                 p2 là tần số của kiểu gen đồng hợp trội

                 2pq là tần số kiểu gen dị hợp

                 q2 là tần số của kiểu gen đồng hợp lặn

                 p + q = 1

Chú ý: Trong một quần thể gen chỉ có 2 loại alen là alen trội và alen lặn

Do vậy, nếu trong một quần thể, một gen chỉ có hai alen A cà a với tần số alen A và a tương ứng là p và q thì quần thể đó sẽ được gọi là cân bằng di truyền hoặc cân bằng hacđi-Vanbec khi thỏa mãn công thức về thành phần kiểu gen như sau:

P2AA + 2pqAa + q2aa = 1

Trong đó: p2 là tần số kiểu gen AA

                 2pq là tần số kiểu gen Aa

                 Q2 là tần số kiểu gen aa

Điều kiện đúng của định luật Hacđi-Vanbec

  • Quần thể đó phải có kích thước lớn
  • Những cá thể trong một quần thể phải giao phối ngẫu nhiên
  • Những cá thể có kiểu gen khác nhau phải có sức sống và khả năng sinh sản như sau
  • Không xảy ra đột biến, nếu có thì tần số đột biến thuận bằng với tần số đột biến nghịch
  • Không có sự di truyền – nhập gen

Ý nghĩa của định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự

Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự có 2 ý nghĩa là:

  • Ý nghĩa lý luận: Định luật-Vanbec phản ánh trạng thái cân bằng di truyền trong một quần thể và nó giải thích tại sao có các quần thể ổn định qua một thời gian dài
  • Ý nghĩa thực tiễn: Khi biết một quần thể đạt đến trạng thái cân bằng thì từ tần số những cá thể có kiểu hình lặn có thể suy ra tần số tương đối những alen và kiểu gen trong một quần thể. Và ngược lại, nếu biết tần số xuất hiện một đột biến đó hoặc sự tiềm tàng những gen đột biến có hại trong quần thể.

Những điểm hạn chế của định luật Hacđi Vanbec

Định luật này có 2 mặt hạn chế bao gồm:

  • Những gen khác nhau sẽ có sức sống và khả năng thích nghi với môi trường đó khác nhau
  • Thường xuyên xảy ra quá trình đột biến và quá trình chọn lọc tự nhiên bởi vì khó có quần thể nào đáp ứng được 5 điều kiện mà định luật Hacđi-Vanbec nêu ra.

Trên đây là đầy đủ kiến thức về định luật Hacđi-Vanbec. Nếu như trong quá trình học bài, có chỗ nào các em học sinh còn chưa hiểu hãy để lại comment bên dưới, chúng tôi sẽ giúp giải thích những thắc mắc đó nhanh nhất.

Advertisement
Share