Lý do vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử?

Lý do vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử?

Trong những giai đoạn thăng trầm của lịch sử nước ta, ngoài giai cấp nông dân và giai cấp công nhân cùng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Đặc biệt, đây là giai cấp duy nhất có sứ mệnh lịch sử. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ngày trước là gì? Và lý do vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử?

Xem thêm:

Giai cấp công nhân là gì?

Để hiểu được vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử, trước hết chúng ta cần hiểu rõ về giai cấp công nhân. Sự phát triển của công nghiệp dẫn đến sự hình thành và phát triển của giai cấp công nhân. Sự gia tăng lực lượng của giai cấp nông dân cũng tỷ lệ thuận với sự hiện đại của các phương thức sản xuất công nghiệp. Giai cấp công nhân chính là đại diện cho phương thức sản xuất xã hội ngày càng cao. 

Công nhân chính là những người làm thuê, họ bán sức lao động của mình và bị giới tư sản bóc lột. Vì thế, có thể nói lợi ích của họ đối lập với giai cấp tư sản. Chính vì thế, giai cấp công nhân có sứ mệnh phủ định chế độ tư bản chủ nghĩa, hướng đến chủ nghĩa xã hội. 

Giai cấp công nhân sẽ có những đặc điểm: lao động bằng phương thức công nghiệp, đại diện cho lực lượng sản xuất, tinh thần cách mạng triệt để, có tổ chức, kỷ luật tốt. 

Vì sao giai cấp công nhân có xứ mệnh lịch sử 2
Giai cấp công nhân đại diện cho phương thức sản xuất xã hội ngày càng cao

Tìm hiểu về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì?

Vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử – chắc hẳn là thắc mắc của nhiều người, nhưng bạn có biết sứ mệnh của giai cấp công nhân thật sự là gì chưa? Chủ nghĩa Mác Lênin cho rằng giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất có sứ mệnh lịch sử và đây cũng là giai cấp tiên tiến và cách mạng nhất. 

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là thông qua chính đảng đấu tranh để xóa bỏ chế độ bóc lột, lật đổ chủ nghĩa tư bản và giải phóng giai cấp công nhân khỏi mọi sự áp bức, lạc hậu và nghèo nàn, tiến đến xây dựng xã hội chủ cộng sản chủ nghĩa văn minh. Để thực hiện được sứ mệnh này, giai cấp công nhân phải trải qua 2 bước sau:

  • Bước 1: Chuyển từ giai cấp công nhân thành giai cấp thống trị, giành lấy chính quyền từ nhà nước về tay mình.
  • Bước 2: Giai cấp công nhân tận dụng sự thống trị của mình để từng bước tập trung các công cụ sản xuất và tay nhà nước, từ đó xây dựng, tổ chức xã hội chủ nghĩa. Đây là 2 bước liên hệ chặt chẽ với nhau. Vì vậy, công nhân cần thực hiện bước đầu tiên rồi mới thực hiện được bước thứ hai. Nhưng trong đó, bước hai là bước quan trọng nhất để đánh dấu hoàn thành sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân bắt nguồn từ đâu?

Có thể thấy, sứ mệnh của giai cấp công nhân chính là bắt nguồn từ địa vị kinh tế – xã hội của họ dưới sự thống trị của tư sản:

  • Tầng lớp công nhân ra đời bởi sự phát triển của chủ nghĩa tư sản. Họ dần trở thành bộ phận quan trọng nhất có trình độ xã hội hóa cao.
  • Công nhân không có tư liệu sản xuất nên buộc họ phải bán sức lao động của mình cho giới tư sản. Tuy nhiên, để làm giàu, giới tư sản đã bóc lột giá trị thặng dư của họ trong suốt quá trình lao động. 

Giai cấp công nhân cũng là lực lượng phải kiên định bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và không thể chấp nhận chế độ đa đảng, đa nguyên chính trị.

Giai cấp công nhân cũng là lực lượng tiên phong chống lại các tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực, trật tự xã hội và giữ gìn an ninh chính trị.

Vì sao giai cấp công nhân có xứ mệnh lịch sử
Giai cấp công nhân hiểu là lực lượng tiên phong chống lại các tệ nạn xã hội, tham nhũng

Lý do vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử?

Theo quan niệm của C.Mác, giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử là vì họ đại diện cho xu thế xã hội hóa lực lượng lao động. Họ vừa là sản phẩm của công nghiệp và vừa là chủ thể của quá trình này. Giai cấp công nhân có đầy đủ các phẩm chất cho một giai cấp cách mạng và lãnh đạo cách mạng chủ nghĩa như: tính tổ chức, kỷ luật lao động, tinh thần hợp tác, tâm lý lao động công nghiệp,…

Nhờ C. Mác, chúng ta nhìn thấy được quan hệ lợi ích giữa giai cấp công nhân và tư sản. Chúng vừa đối lập cũng vừa phụ thuộc nhau về lợi ích. Sự giàu có của tầng lớp tư sản là nhờ vào bóc lột giá trị thặng dư của giai cấp công nhân. Từ đó, giai cấp công nhân chính là lực lượng nòng cốt trong phong trào lật đổ tư sản. 

Kết luận

Hy vọng với bài viết chia sẻ về lý do vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử trên, bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức về lịch sử nước ta, đặc biệt là về giai cấp công nhân trong lịch sử. Không chỉ có giai cấp công nhân, mà cả tầng lớp nông dân và tri thức cũng chịu nhiều áp bức, bóc lột dưới thời Để từ đó thấy được cuộc sống hòa bình ngày nay thật sự vô cùng quý giá. Nó được đánh đổi từ mồ hôi, nước mắt của ông cha ta. Vì thế, chúng ta cần phải cố gắng phấn đấu để giữ nước và phát triển đất nước. 

Advertisement
Share