Khí CO2 là gì? Công thức cấu tạo đúng của CO2 là gì?

Khí CO2 là gì? Công thức cấu tạo đúng của CO2 là gì?

Trong cuộc sống chúng ta thường hít vào O2 và thải ra khí CO2 để giúp duy trì sự sống. Nhưng lại rất nhiều người không biết CO2 là gì? Công thức cấu tạo đúng của CO2 như thế nào? Vậy hãy đọc ngay bài viết dưới đây để hiểu hết về kiến thức của CO2 nhé.

Xem thêm:

Định nghĩa về khí CO2

Khí CO2 có tên gọi khác là thán khí, anhidrit cacbonic, khí cacbonic, dioxit cacbon… Nó chính là chất khí có vị hơi chua, khi ở điều kiện thường sẽ không có màu. Chất hóa học này được biết đến rộng rãi.

CO2 khi ở điều kiện bình thường sẽ có dạng khí, có nồng độ thấp trong khí quyển Trái Đất. Nhưng trong dạng rắn nó được gọi là băng khô gồm nguyên tử cacbon và hai nguyên tử oxy.

Để sản xuất băng khô người ta sẽ nén khí CO2 thành dạng lỏng, rồi loại bỏ nhiệt gây ra bởi quá trình nén rồi mới cho CO2 lỏng giãn nở nhanh. Việc này sẽ làm giảm nhiệt độ, khiến cho một phần của CO2 đóng băng thành tuyết.

Công thức cấu tạo đúng của co2 là

Công thức cấu tạo đúng của CO2 là gì?

Công thức cấu tạo đúng của CO2 là:

O = C = O

Công thức cấu tạo đúng của co2 là 2

Tính chất hóa học và tính chất vật lý của CO2

Tính chất vật lý của CO2

  • Khi ở điều kiện bình thường loại khí này là khí không màu, không mùi và có vị hơi chua nhẹ, có thể hòa tan tốt trong nước và nó nặng gấp 1,524 lần không khí.
  • CO2 không tham gia phản ứng cháy và hóa lỏng khi ở nhiệt độ -780C. bên cạnh đó nó cũng có thể bị phân hủy tại nơi có nhiệt độ cao 2000 độ thành CO và O2.

Tính chất hóa học của CO2

  • Khi trong nước, CO2 phản ứng tạo thành axit cacbonic, là một diaxit cực yếu.

CO2 + H2O ↔ H2CO3

  • CO2 khi tác dụng với oxi bazo tạo thành muối, xúc tác nhiệt độ.

CaO + CO2 → CaCO3

  • CO2 khi tác dụng với dd bazo sẽ tạo thành muối và nước

NaOH + CO2 → NaHCO3

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

  • CO2 chính là chất khí bền, khi ở nhiệt độ cao bị nhiệt phân một phần và phản ứng được với các chất khử mạnh.

2CO2 ↔ 2CO + O2 (nhiệt độ)

CO2 + 2Mg → 2MgO + C

CO2 + C → 2CO

Những bài tập về CO2 có lời giải dễ hiểu

Bài tập 1: Hấp thu hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 vào 180ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M. Khối lượng kết tủa thu được sau khi phản ứng là gì?

Lời giải

nCO2 = 0,1 mol; nOH- = 0,18 mol

Ta thấy: 1 < nOH- : nCO2 = 1,8 < 2 => Tạo muối CO32- và HCO3.

Áp dụng công thức tính nhanh ta có:

nCO3 2- = nOH- – nCO2 = 0,08 mol

Ta thấy: nBa2+ (0,08 mol) = nCO3 2- (0,08 mol)

=> nBaCO3 = 0,08 mol => mBaCO3 = 11,82g

Bài tập 2: Hấp thụ V lít CO2 vào 200ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng sẽ thu được là 29,56 gam kết tủa. Hỏi giá trị của V bằng bao nhiêu?

Lời giải

Ta có nBaCO3 = 0,15 mol; nOH- = 0,4 mol

  • Trường hợp 1: OH- dư, BaCO3 chưa bị hòa tan thì nCO2 = nBaCO3 = 0,15 mol => VCO2 = 3,36 lít
  • Trường hợp 2: BaCO3 bị hòa tan một phần thì nCO2 = nOH- – nCO3 2- = 0,25 mol => VCO2 = 5,6 lít.

Trên đây là những khái niệm, công thức cấu tạo của CO2 và một số bài tập về CO2. Bạn nhớ làm bài tập thường xuyên, với nhiều dạng bài tập khác nhau để nhớ công thức, kiến thức được tốt nhất.

Advertisement
Share