Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật và bài tập có lời giải

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật và bài tập có lời giải

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật khá là quan trọng. Nhớ công thức sẽ vận dụng thể tích hình hộp chữ nhật vào thực tế trong đời sống hàng ngày. Do vậy, để các em học sinh nắm vững về công thức, cách tính thể tích hình hộp chữ nhật thì tham khảo bài viết dưới đây nhé!

>>Xem thêm

Hình hộp hình chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là hình có 6 mặt là hình chữ nhật, và có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh

cong thuc tinh the tich hinh hop chu nhat 5

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Để tính được thể tích hình hộp chữ nhật bạn cần xác định rõ chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp chữ nhật đó như sau:

  • Chiều dài hình hộp chữ nhật là cạnh dài nhất của mặt phẳng hình chữ nhật nằm trên hoặc dưới
  • Chiều rộng hình hộp chữ nhật là cạnh ngắn nhất của mặt phẳng hình chữ nhật nằm bên trên hoặc bên dưới của hình đó
  • Chiều cao hình hộp chữ nhật là cạnh đứng của hình hộp chữ nhật. Các em học sinh hãy tưởng tượng về một hình chữ nhật phẳng, chiều cao là thứ nâng một hình chữ nhật phẳng lên một khối 3 chiều
cong thuc tinh the tich hinh hop chu nhat 2

Từ đó suy ra công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao.

V = a x b x h

Trong đó: V là thể tích hình hộp chữ nhật

                 a là chiều dài hình hộp chữ nhật

                 b là chiều rộng hình hộp chữ nhật

                 h là chiều cao hình hộp chữ nhật

cong thuc tinh the tich hinh hop chu nhat 4

Bài tập có lời giải về thể tích hình hộp chữ nhật

Bài tập trắc nghiệm:

Bài tập 1: Hình hộp chữ nhật có 3 kích thước lần lượt là b, 2b, b/2. Hỏi thể tích của hình hộp chữ nhật đó là bao nhiêu? Chọn đáp án đúng.

A. B2

B. 4b2

C. 2b2

D. B3

Bài tập 2: Cho hình hộp chữ nhật MNPQ và M’N’P’Q’ biết PP’ = 4cm, QP = 6cm, PN = 3cm. Chọn đáp án không đúng

A. MQ = 3m

B. Q’P’ = 5cm

C. MM’ = 4cm

D. M’N’ = 6cm

Bài tập 3: Một hình hộp chữ nhật có đường chéo lớn bằng 16,25cm, những kích thước của đáy bằng 5cm, và 12cm. Hỏi thể tích hình hộp chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

A. 585cm3

B. 854cm3

C. 784cm3

D. 586cm3

Lời giải:

Bài tập 1: D

Bài tập 2: B

Bài tập 3: A

Bài tập tự luận:

Bài tập 1: Cho hình hộp chữ nhật biết chiều dài = 30cm, chiều rộng = 15cm, chiều cao = 12cm. Hỏi thể tích hình hộp chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Áp dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật ta có:

V = a x b x h

    = 30 x 15 x 12

    = 5400cm3

Đáp số: 5400cm3

Bài tập 2: Tính thể tích hình hộp chữ nhật biết chiều dài a, chiều rộng b và chiều cao c

a. a = 7dm, b = 6dm, c = 11dm

b. a = 2,5dm, b = 2,2dm, c = 0,75dm

Lời giải

a. Thể tích hình hộp chữ nhật là: 7 x 6 x 11 = 462dm3

b. Thể tích hình hộp chữ nhật là : 2,5 x 2,2 x 0,75 = 4,125dm3

Bài tập 3: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật bằng kính không có nắp, biết chiều dài = 90cm, chiều rộng = 60cm. Mực nước trong bể cá cao 40cm. Người ta cho vào bể một hòn đá thì thể tích tăng 20000cm3. Hỏi mực nước trong bể cá lúc này cao bao nhiêu?

Lời giải

Thể tích bể cả chứa nước ban đầu là: V = 90 x 60 x 40 = 216000cm3

Sau khi cho 1 hòn đó vào bể thì thể tích tăng 20000cm3. Vậy thể tích bể chứa nước lúc sau là: V1 = V + 20000 = 216000 + 20000 = 236000cm3

Vì chiều dài và chiều rộng của bể nước không thay đổi nên chắc chắn là thay đổi do chiều cao mực nước. Do đó, gọi chiều cao mực nước lúc sau là h cm, ta có:

V = 90 x 60 x h = 236000

=> h = V / 90 x 60 = 236000 / 90 x 60 = 98,3cm

Đáp số: 93,3cm

Như vậy, thông qua lý thuyết, công thức và bài tập ở trên chắc hẳn các em đều nắm vững kiến thức về thể tích hình hộp chữ nhật. Và đừng quên để nhớ công thức lâu và có thể vận dụng vào những bài toán nâng cao thì các em nên làm nhiều bài tập ở nhiều dạng bài khác nhau.

Advertisement
Share