Công thức tính phần trăm khối lượng và bài tập có lời giải

Công thức tính phần trăm khối lượng và bài tập có lời giải

Công thức tính phần trăm khối lượng hóa học là kiến thức lớp 10 và nó sẽ được xuất hiện trong những bài kiểm tra thi giữa kỳ và cuối kỳ. Đây là một kiến thức vô cùng quan trọng mà bất kể em học sinh chuyên hóa hay không chuyên hóa cũng cần phải biết. Do vậy, Top Nổi Bật sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức tổng quát, công thức, và cách tính phần trăm khối lượng. Ngoài ra còn có một số bài tập về tính phần trăm khối lượng có lời giải chi tiết để các em tham khảo.

>>Xem thêm:

cong thuc tinh phan tram khoi luong

Phần trăm khối lượng là gì?

Phần trăm khối lượng cho chúng ta biết khối lượng một chất có trong hỗn hợp theo phần trăm của chất đó trong toàn bộ hỗn hợp. Do vậy, muốn tìm được phần trăm khối lượng, ta phải biết khối lượng mol của những nguyên tố trong hợp chất tính theo g, mol hay số g của các chất tạo thành dung dịch

Ví dụ: Một chai có chứa 40g ethanol và 50g nước, nó chứa 40% ethanol theo khối lượng

Công thức tính phần trăm khối lượng lớp 10

Công thức 1: Tính phần trăm khối lượng khi biết khối lượng

Công thức tính phần trăm khối lượng = (khối lượng chất / khối lượng hỗn hợp) x 100%

Trong đó:

 • Thông thường khối lượng chất sẽ được đề bài đưa ra
 • Khối lượng hỗn hợp là khối lượng của các chất tạo nên hỗn hợp đó

Ví dụ: Tính % khối lượng của 7g natri hidroxit khi hòa tan với 100g nước

Hướng dẫn giải bài toán: Để tính được phần trăm khối lượng khí biết khối lượng cần làm theo 4 bước sau đây

Bước 1: Tính khối lượng hỗn hợp

 • Trong trường hợp biết được khối lượng của hợp chất hoặc nguyên tố, thì bạn chỉ cần cộng chúng lại với nhau để có được khối lượng hỗn hợp/dung dịch đó

Bước 2: Xác định khối lượng chất cần tìm phần trăm khối lượng

Khi đề bài yêu cầu tìm phần trăm khối lượng của một chất nghĩa là bạn phải tìm ra khối lượng của chất đó theo tỷ lệ phần trăm với tổng khối lượng của tất cả những thành phần

Bước 3: Thay các biến số vào phương trình tính phần trăm khối lượng đó

Bước 4: Áp dụng công thức tính phần trăm khối lượng

Lời giải

Đề bài đưa ra natri hidroxit là 7g, và nước là 100g nên khi hòa tan sẽ được khối lượng hỗn hợp là: 100g + 7g = 107g

Áp dụng công thức tính phần trăm khối lượng ta có:

Phần trăm khối lượng = (khối lượng chất/ khối lượng hỗn hợp) x 100

                                    = (7g/ 107g) x 100

                                    = 6,542%

Đáp số: Phần trăm khối lượng của 7g natri hydroxit được hòa tan trong 100g nước là 6,542%

Công thức 2: Tính phần trăm khối lượng khi không biết khối lượng

Công thức tính phần trăm khối lượng khi không biết khối lượng = (khối lượng mol nguyên tố/ khối lượng phân tử của hợp chất) x 100

Chú ý:

 • Đơn vị của 2 giá trị trên là g/mol
 • Đề bài không cho khối lượng thì bạn có thể sử dụng khối lượng mol để tính ra phần trăm khối lượng của nguyên tố

Ví dụ: Tính phần trăm khối lượng của hydro trong một phân tử nước

Hướng dẫn giải bài toán: Để tính được bài toán này bạn hãy áp dụng 4 bước sau:

 • Bước 1: Viết công thức hóa học
 • Bước 2: Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất (Tra trọng lượng phân tử của mỗi nguyên tố trong công thức hóa học trên bảng tuần hoàn)
 •  Bước 3: Nhân nguyên tử khối với tỷ số mol
 • Bước 4: Tính khối lượng tổng của hợp chất đó
 • Bước 5: Xác định khối lượng nguyên tố cần tính phần trăm khối lượng
 • Bước 6: Thay các biến số vào phương trình tính phần trăm khối lượng
 • Bước 7: Tính phần trăm khối lượng

Lời giải

Công thức hóa học của nước = H2O

Chúng ta tra được nguyên tử khối của oxy là 15,9994 và nguyên tử khối của hydro là 1,0079

=> H2 = 1,00794 x 2

             = 2,01588

Và O = 15,9994

=> Khối lượng phân tử của hợp chất là: 2,01588 + 15,994 = 18, 01528g / mol

=> Phần trăm khối lượng = (Khối lượng mol nguyên tố/ khối lượng phân tử của hợp chất) x 100

                                        = (2,01588/18,1528) x 100

                                        = 11,18%

Xem thêm: Công thức tính khối lượng dung dịch và bài tập có lời giải

Bài tập có lời giải về cách tính phần trăm khối lượng

Bài tập 1: Tính phần trăm khói lượng của nguyên tố có trong hợp chất AL2O3?

Lời giải

Khối lượng mol của chất đã cho là: MAL2O3 = 23.2 + 16.3 = 102

Thành phần phần trăm theo khối lượng của những nguyên tố có trong hợp chất là:

Phần trăm của AL = (27.2.100)/102 = 52,94%

Phần trăm của O = (16.3.100)/102 = 47,06%

Bài tập 2: Một người làm vườn đã sử dụng 350g NH4NO3 để bón cây. Hỏi thành phần phần trăm của nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón là bao nhiêu?

Lời giải

Thành phần phần trăm khối lượng của N trong NH4NO3 là :

Phần trăm N = (28/80) x 100 = 35%

Trên đây là toàn bộ tài liệu về công thức tính phần trăm khối lượng. Để không khó khăn trong thi cử và có kết quả tốt nhất trong học tập thì các em lên làm nhiều bài tập để nhớ công thức lâu hơn và vận dụng công thức chính xác nhất nhé. Nếu như trong khi giải bài tập hóa học có gì khó khăn hãy để bình luận bên dưới chúng tôi sẽ hỗ trợ các em.

Advertisement
Share