Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật và bài tập có lời giải

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật và bài tập có lời giải

Khi bạn biết đến công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật thì có thể tính được chiều dài, chiều rộng và tổng diện tích của hình chữ nhật một cách dễ dàng. Và từ đó vận động công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật linh hoạt, nhớ công thức lâu hơn. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết ở bài viết dưới đây nhé!

Hình chữ nhật là gì?

Hình chữ nhật là một hình phẳng, một hình bình hành có góc vuông, hình này là một trong những hình phổ biến nhất trong thực tế.

Định nghĩa hình chữ nhật chính là hình bình hành có 4 góc đều là góc vuông, hình vuông là hình 1 hình chữ nhật có chiều dài bốn cạnh đều bằng nhau.

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

cong thuc tinh nua chu vi hinh chu nhat
  • Công thức tính chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng chiều và chiều rộng:

C = 2 x (a + b)

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình chữ nhật chia hai, hoặc chiều dài cộng chiều rộng.

P = C/2 = a + b

Trong đó có P là nửa chu vi hình chữ nhật

C là chu vi hình chữ nhật

a là chiều dài hình chữ nhật

b là chiều rộng hình chữ nhật

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Bài tập và lời giải về tính nửa chu vi hình chữ nhật

Bài tập 1: Một hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 16cm, chiều dài hơn chiều rộng 4cm. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật chính là tổng chiều dài và chiều rộng.

Chiều dài của hình chữ nhật  : (16 + 4) : 2 = 10cm

Chiều rộng của hình chữ nhật : 16 – 10 = 6cm

Diện tích hình chữ nhật  10 x 6 = 60cm

Đáp số: 60cm

Bài tập 2: Tính chu vì và diện tích hình chữ nhật có chiều rộng bằng 15cm, nửa chu vi hình chữ nhật bằng 40cm?

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật: 40 x 2 = 80cm

Chiều dài hình chữ nhật : 40 – 15 = 25cm

Diện tích hình chữ nhật: 15 x 25 = 375cm2

Đáp số: 80cm,  375cm2

Bài tập 3: Diện tích hình chữ nhật là 51cm2. Biết chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật là hai số nguyên tố khác nhau. Hỏi chu vi hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Trong những ước số của 51, chỉ có 3 và 17 là hai số nguyên tố. Như vậy, chiều dài của hình chữ nhật bằng 17cm, và chiều rộng của hình chữ nhật bằng 3cm.

Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật:  (17 + 3) x 2 = 40cm

Đáp số: 40cm

Bài tập 4: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 12cm, chiều dài bằng 4cm. Hỏi chiều rộng và nửa chu vi bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật: 12 : 2 = 6cm

Chiều rộng hình chữ nhật: 6 – 4 = 2cm

Đáp số: 2cm, 6cm

Hy vọng với những tài liệu ở trên bạn đọc sẽ hiểu và làm bài tập tốt hơn. Hãy làm bài tập nhiều hơn để nhớ công thức lâu hơn, áp dụng bài tập tốt hơn.

>>Tham khảo thêm:

Advertisement
Share