Công thức tính lực tương tác giữa 2 điện tích và bài tập có lời giải

Công thức tính lực tương tác giữa 2 điện tích và bài tập có lời giải

Bài viết hôm nay là tổng hợp những kiến thức về lực tương tác giữa 2 điện tích bao gồm: Khái niệm, công thức tính và một số bài tập tham khảo. Mời bạn đọc cùng xem chi tiết ở bài viết dưới đây nhé.

Xem thêm:

Khái niệm về lực tương tác giữa 2 điện tích là gì?

Điện tích chính là một tính chất cơ bản và không đổi của những hạt hạ nguyên tử, nó đặc trưng cho tương tác điện tử giữa chúng. Điện tích sẽ tạo ra trường điện từ và cũng như chịu sự ảnh hưởng của trường điện từ. Sự tương tác giữa một điện tích với trường điện từ khi mà nó chuyển động hoặc đứng yên so với trường điện từ này chính là nguyên nhân gây ra lực điện từ, một trong những lực cơ bản nhất có trong tự nhiên.

Khi mà lực tương tác giữa 2 điện tích với nhau, điện tích cùng loại sẽ đẩy nhau và điện tích khác loại sẽ hút nhau. Khi có 2 điện tích cách nhau một khoảng cách r thì lực tương tác của chúng cũng tuân thủ theo định luật Coulomb, có tên gọi là Coulomb.

Công thức tính lực tương tác giữa 2 điện tích 2
Lực tương tác giữa 2 điện tích

Công thức tính lực tương tác giữa 2 điện tích đầy đủ nhất

Theo định luật Coulomb thì lực hút hay đẩy giữa hai điện tích điểm có phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích điểm sẽ tỷ lệ thuận với tích của độ lớn các điện tích và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

F = 9.109.(|q1.q2|)/εr2

Trong đó: trong điện môi lực giảm đi ε lần so với trong chân không

                     ε0 là hằng số điện môi, giá trị gần đúng thường sử dụng trong tính toán ở cấp phổ thông là 9.109 N.m2/C2

Công thức tính lực tương tác giữa 2 điện tích
Công thức tính lực tương tác giữa hai điện tích chính xác nhất

Những bài tập tính lực tương tác giữa 2 điện tích và lời giải chi tiết

Bài tập 1: Hai quả cầu nhỏ giống hệt nhau bằng kim loại A và B được đặt trong không khí, có điện tích lần lượt là q1 = -4,2.10-6C và q2 = 3,4.10-6C, cách nhau một khoảng là 10cm. Xác định số electron thừa, thiếu ở mỗi quả cầu và lực tương tác điện giữa chúng như thế nào?

Lời giải

Số electron thừa ở quả cầu A là:

N1 = 4,2.10-6/1,6.10-19 = 2,62.10-25 electron

Số electron thiếu ở quả cầu B là:

N2 = 3,4.10-6/1,6.10-9 = 2,12.10-15 electron

Lực tương tác điện giữa chúng chính là lực hút và nó có độ lớn là:

F = k.(|q1.q2|)/r2 = 9.109.(|-4,2.10-6.3,4.10-6|)/(10.10-2)2 = 1,28.1025 (N)

Bài tập 2: Cho hai điện tích điểm q1 = 10-7 C và q2 = -4.10-7 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 12cm trong không khí. Tìm lực tương tác tĩnh diện giữa hai điện tích là bao nhiêu?

Lời giải

Lực tương tác giữa hai điện tích là:

F = k.(|q1.q2|)/r2 = 9.109.(|10-7.-4.10-7|)/0,122 = 2,5.1026 N

Trên đây Top Nổi Bật đã giới thiệu đến bạn đọc khái niệm, công thức và một số bài tập tính lực tương tác giữa 2 điện tích. Chắc hẳn qua bài viết này bạn đọc đã có thể nắm vững kiến thức và hi vọng nó sẽ là tài liệu hữu ích để bạn đọc có thể học tập tốt nhất nhé.

Advertisement
Share