Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm và bài tập minh họa dễ hiểu

Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm và bài tập minh họa dễ hiểu

Bạn đang đặt ra câu hỏi công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm là gì? Đừng lo, hãy cùng Top Nổi Bật tìm hiểu chi tiết về vấn đề này trong bài viết dưới đây nhé.

Xem thêm:

Khái niệm về khoảng cách là gì?

Khoảng cách chính là đại lượng quan trọng Vật Lý và Toán Học để tính được độ lớn của đoạn thẳng nối giữa hai điểm nào đó.

Trong cuộc sống thường ngày, người ta sử dụng thuật ngữ khoảng cách để chỉ độ dài của một đoạn thẳng nào đó, có thể không phải là một đường thẳng lý tưởng. Hoặc nói đơn giản và chính xác hơn thì mọi điểm phân biệt trên bề mặt Trái Đất nối với nhau theo một dây cung chứ không phải là đường thẳng.

Khoảng cách giữa hai điểm là gì?

Khoảng cách giữa hai điểm chính là độ dài đoạn thẳng nối liền hai điểm đó.

Công thức tính khoảng cách giữa hai điểm 8

Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm chính xác nhất

Trường hợp 1: Khoảng cách giữa hai điểm trong Oxy

Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M(a;b) và điểm N(α;β). Khi đó khoảng cách giữa hai điểm M và N được áp dụng công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm như sau:

Công thức tính khoảng cách giữa hai điểm

Trường hợp 2: Khoảng cách giữa hai điểm trong Oxyz

Trong không gian Oxyz, cho hai điểm M(a;b;c) và điểm N(α;β;γ), khi đó khoảng cách giữa hai điểm M và N được tính theo công thức khoảng cách giữa hai điểm trong Oxyz như sau:

Công thức tính khoảng cách giữa hai điểm 2

Một số bài tập tính khoảng cách giữa hai điểm có lời giải

Bài tập 1: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm A (2;3) và điểm B (6;4). Hỏi độ dài đoạn thẳng AB bằng bao nhiêu?

Lời giải

Độ dài đoạn thẳng AB là:

Công thức tính khoảng cách giữa hai điểm 3

Bài tập 2: Trong không gian Oxyz cho điểm A(2;3;4) và điểm B(4;2;3). Hỏi khoảng cách giữa hai điểm A và B là bao nhiêu?

Lời giải

Khoảng cách giữa hai điểm AB là:

Công thức tính khoảng cách giữa hai điểm 4

Bài tập 3: Nhà bạn Nam ở điểm A(7;9), bạn Nam cần đi đến trường học gần nhất, coi đường đi luôn là đường thẳng. Có hai trường học gần nhà bạn Nam là trường học 1 ở điểm B(5;6) và trường học 2 ở điểm C(10;11). Hỏi trường học nào gần nhà bạn Nam hơn?

Lời giải

Coi các quãng đường A và B đến C là một đường thẳng

Ta có:

Công thCông thức tính khoảng cách giữa hai điểm 5ức tính khoảng cách giữa hai điểm 8
Công thức tính khoảng cách giữa hai điểm 6

Do √13> √-13 nên AC < AB

Như vậy trường học C gần nhà Nam nhất

Hy vọng bài viết trên về công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm sẽ giúp bạn đọc hiểu và vận dụng vào giải nhiều bài toán khác nhau nhé.

Advertisement
Share