Công thức tính chu vi hình thoi, diện tích hình thoi và bài tập có lời giải

Công thức tính chu vi hình thoi, diện tích hình thoi và bài tập có lời giải

Hình thoi là kiến thức toán học, khi bắt đầu bước vào lớp 4 các em sẽ được học về công thức, cách tính, lý thuyết về hình thoi. Kiến thức quan trọng nhất là công thức tính chu vi hình thoi, diện tích hình thoi. Bởi những công thức này sẽ được liên kết với nhiều bài tập khác nhau ở nhiều lớp khác nhau. Chính vì vậy, bài viết hôm nay chúng tôi sẽ tổng hợp toàn bộ kiến thức về lý thuyết, công thức và cho bài tập có lời giải về hình thoi để các em hiểu rõ hơn.

>>Xem thêm:

Định nghĩa hình thoi là gì?

Tứ giác có 4 cạnh bằng với nhau là hình thoi

Hình thoi có đầy đủ các tính chất của hình bình hành và dấu hiệu nhận biết hình thoi cũng khá đơn giản.

Công thức tính chu vi hình thoi

Công thức tính chu vi hình thoi bằng tích 4 lần độ dài một cạnh:

P = a x 4

Trong đó: P là chu vi hình thoi

                 a là độ dài cạnh

cong thuc tinh chu vi hinh thoi

Công thức tính diện tích hình thoi

Công thức tính diện tích hình thoi bằng một phần hai tích độ dài hai đường chéo S = ½ (d1 x d2) hoặc tích của chiều cao và đáy: S = h x a

Trong đó: S là diện tích hình thoi

                 d1, d2 lần lượt là đường chéo của hình thoi

cong thuc tinh chu vi hinh thoi 3

Bài tập và lời giải về tính chu vi, diện tích hình thoi

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập 1: Một thửa ruộng hình thoi có độ dài đường chéo bé bằng 24m, độ dài đường chéo lớn gấp 2 lần đường chéo bé. Hởi diện tích của thửa ruộng đó bằng bao nhiêu?

A. 576m2

B. 576cm2

C. 576m

D. 576dm2

Bài tập 2: Một hình thoi có chu vi bằng 36cm. Hỏi độ dài cạnh của nó bằng bao nhiêu?

A. 12cm

B. 9cm

C. 4cm

D. Đáp án khác

Bài tập 3: Một hình thoi có độ dài 2 đường chéo bằng 12cm, và 16cm. Hỏi độ dài cạnh của hình thoi đó bằng bao nhiêu?

A. 12cm

B. 10cm

C. 20cm

D. 8cm

Đáp án:

Bài tập 1: A

Bài tập 2: B

Bài tập 3: B

Bài tập tự luận

Bài tập 1: Cho hình thoi có tổng độ dài 2 đường chéo bằng 210m, đường chéo thứ nhất gấp đôi đường chéo thứ 2. Hỏi diện tích hình thoi đó bằng bao nhiêu?

Lời giải

Coi độ dài đường chéo thứ 2 là 1 phần và độ dài đường chéo thứ nhất là 2 phần ta được:

Tổng số phần bằng nhau là 1 + 2 = 3 (phần)

=> Độ dài đường chéo thứ nhất là 210 : 3 x 1 = 70m

=> Độ dài đường chéo thứ hai là 210 – 70 = 140m

=> Diện tích hình thoi là 70 x 210 : 2 = 7350m2

Đáp số: diện tích hình thoi bằng 7350m2

Bài tập 2: Một bức tranh hình thoi có đường chéo bằng 50cm, và 220cm. Hỏi diện tích của bức tranh đó bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Áp dụng công thức tính diện tích hình thoi ta được:

S = ½ d1 x d2

   = ½ x (50 x 220)

   = 3000cm2

Đáp số: Diện tích bức tranh bằng 3000cm2

Bài tập 3: Một hình thoi có độ dài cạnh bằng 20cm. Hỏi chu vi hình thoi đó bằng bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng công thức tính chu vi hình thoi ta được:

P = a x 4

   = 20 x 4

   = 80cm

Đáp số: chu vi hình thoi bằng 80cm

Bài tập 4: Một mảnh đất hình thoi đo được 2 đường chéo cắt nhau có chiều dài lần lượt là 12m, 14m. Hỏi diện tích của mảnh đất đó bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Áp dụng công thức tính diện tích hình thoi ta được

S = ½ d1 x d2

   = ½ x 12 x 14

   = 84m2

Đáp số: Mảnh đất hình thoi có diện tích bằng 84m2

Như vậy, bài viết vừa trình bày lý thuyết, bài tập công thức tính chu vi hình thoi, diện tích hình thoi mong giúp các em nhớ công thức lâu và biết áp dụng công thức chuẩn xác. Công thức tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi sẽ thật dễ đối với những em học sinh thường xuyên làm bài tập, làm nhiều bài tập khác nhau sẽ biết áp dụng công thức chuẩn vào những trường hợp khác nhau.

Advertisement
Share