Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng

Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng

Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng là gì? Đây là câu hỏi luôn được các em học sinh quan tâm. Bởi các em học sinh thường nắm được công thức tính trọng lượng, hay khối lượng nhưng bỏ quên công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng. Cùng Góc Yêu Bé tìm hiểu nhé.

Xem thêm:

Khái niệm của trọng lượng và khối lượng

Trọng lượng là một vật hay là lực mà lực hấp dẫn tác động lên chính vật đó. Nó được ký hiệu là P

Khối lượng chính là một đặc tính của vật thể vật lý và cũng là thước đo khả năng chống lại gia tốc của nó khi một lực ròng được áp dụng. Ngoài ra, khối lượng của vật cũng được xác định sức mạnh của lực hấp dẫn lên nó đối với những vật thể khác. Ký hiệu của khối lượng là m, M

Trong môn Vật Lý, khối lượng khác với trọng lượng. Mặc dù khối lượng dùng để đo bằng cân lò xo hơn là cân thăng bằng đòn bẩy so với một vật mẫu. Một vật nhẹ hơn khi ở trên mặt trăng so với Trái Đất, và nó vẫn sẽ có cùng một lượng vật chất. Bởi vì trọng lượng là một lực, còn khối lượng chính là một tính chất (cùng với trọng lực) nên quyết định độ lớn của lực này.

Mối liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của vật

Trọng lượng của vật tỷ lệ thuận với khối lượng của vật đó. Tuy nhiên, trọng lượng của vật chính là cường độ của lực hút Trái Đất lên chính vật đó. Do vậy, trọng lượng của vật sẽ phụ thuộc vào vị trí của vật trên Trái Đất. Và ngược lại, khối lượng của vật không thay đổi theo vị trí đặt vật, bởi khối lượng chỉ lượng chất chứa trong vật

Ví dụ: Khi lên cao thì trọng lượng của vật sẽ giảm đi chút ít, còn khi ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất thì trọng lượng của vật cũng không giống nhau.

Khi ở Mặt Trăng thì trọng lượng trên Mặt Trăng của một vật chỉ bằng 1/6 trọng lượng của vật đó trên Trái Đất, còn khối lượng thì không thay đổi.

Ví dụ: Một du hành vũ trụ có khối lượng là 70kg, khi ở Trái Đất trọng lượng của anh ấy là 700 N, nhưng khi lên đến Mặt Trăng thì trọng lượng của anh ấy chỉ là 88N.

Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng 2

Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng

Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng là:

P = 10.m

Trong đó: P là trọng lượng (N)

                 m là khối lượng (Kg)

Công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng 3

Lưu ý:

  • Tên của các lực là lực đẩy, lực kéo, lực hút, lực nâng…
  • Khối lượng của vật chính là lượng chất tạo thành vật đó

Trên đây là kiến thức về trọng lượng, khối lượng và công thức liên hệ của trọng lượng và khối lượng. Hy vọng nó sẽ giúp các em học sinh dễ hiểu, nhớ công thức được lâu hơn và có thể giải những bài toán liên quan.

Advertisement
Share