9 mẫu luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh chọn lọc 2024

9 mẫu luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh chọn lọc 2024

Kết thúc khóa học cao học, công việc cuối cùng của học viên là hoàn thành bài luận văn thạc sĩ tốt nghiệp. Lựa đề tài cho bài luận văn thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh đảm bảo có tính thực tiễn vừa thuận lợi cho việc triển khai trong quá trình viết luận văn và quan trọng là đạt kết quả cao là việc quan trọng đối với mỗi học viên. Bài viết dưới đây giới thiệu bạn 9 bài mẫu luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh chọn lọc nhất với nhiều chủ đề và lĩnh vực khác nhau. Bạn xem tham khảo để chọn cho mình đề tài luận văn thạc sĩ nhé!

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh số 1

Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ tín dụng cá nhân của các ngân hàng thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tóm tắt luận văn: Hiện nay, trong xu hướng hội nhập quốc tế, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, công ty tài chính,… đang cạnh tranh mạnh mẽ với nhau phát triển các sản phẩm tín dụng tiêu dùng, thu hút khách hàng cá nhân. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ tín dụng cá nhân của các ngân hàng thương mại tại tại TP.HCM. Cụ thể là phân tích tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của Ngân hàng. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp lấy mẫu phi xác suất (thuận tiện) và khảo sát 400 khách hàng cá nhân sống tại TP.HCM. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thảo luận nhóm với 3 chuyên gia là quản lý đang làm việc trong ngân hàng tại Tp.HCM. Sau đó sử dụng phương pháp định lượng bằng cách xây dựng bảng khảo sát trực tuyến trên Internet để gửi đến các khách hàng của ngân hàng khu vực TP.HCM thông qua các email, mạng xã hội. Dữ liệu được trình bày bằng cách sử dụng thống kê mô tả, tương quan và phân tích hồi quy và kiểm định sự khác biệt các biến nhân khẩu học như giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn và mức thu nhập. Kết quả nghiên cứu xác định được sáu biến độc lập gồm (Sự tiện lợi, Chất lượng dịch vụ, Giá cả và chi phí hợp lý, Danh tiếng ngân hàng, Các nhân tố công nghệ và Chuẩn chủ quan) có tác động đến quyết định lựa chọn dịch vụ tín dụng cá nhân của các ngân hàng thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh Kết quả nghiên cứu này có thể giúp ngân hàng thương mại lập kế hoạch quản lý, thu hút khách hàng từ các đối thủ cạnh tranh và khắc phục tình trạng.

Từ khóa: Quyết định lựa chọn, vay tín dụng, khách hàng cá nhân, ngân hàng thương mại.

Link download miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1DsH4E39g0X597Wr2IDuuyqpVYj1a5_Ak/view?usp=sharing

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh số 2

Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Khu vực Hội sở Phía Nam.

Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu chính của đề tài là khảo sát động lực làm việc của nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Khu vực Hội sở Phía Nam.“Trên cơ sở về các lý thuyết động lực làm việc, các học thuyết có liên quan, đồng thời kết hợp vào việc tìm hiểu các nghiên cứu trước trong và ngoài nước về động lực làm việc của người lao động, tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ nhân viên tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt”– Khu vực Hội sở Phía Nam.“Bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy, tác giả đã xác định được 6 nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của cán bộ nhân viên tại”Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – Khu vực Hội sở Phía Nam theo thứ tự giảm dần gồm: (1) Phần thưởng tài chính, (2) Thăng tiến phát triển nghề nghiệp, (3) Lương và phúc lợi, (4) Môi trường làm việc, (5) Quan hệ với đồng nghiệp, (6) Người lãnh đạo. Dựa vào”kết quả đạt được tác giả đã đề xuất những giải pháp giúp gia tăng động lực làm việc cho nhân viên tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt”– Khu vực Hội sở Phía Nam.

Từ khóa: Động lực làm việc, nhân tố ảnh hưởng động lực, ngân hàng thương mại cổ phần,…

Link download miễn phí

https://drive.google.com/file/d/19kPQsOjh-7vg2LEBGUb2na8X-f1X5Xpd/view?usp=sharing

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh số 3

Đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn

Tóm tắt: dựa trên tính cấp thiết về việc nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị trong khu vực TP Hồ Chí Minh, nghiên cứu đã tìm ra các nhân tố cấu thành năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam Chi Nhánh Đông Sài Gòn, từ đó đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của đơn vị. Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá độ tin cậy của thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha, sau đó thực hiện phân tích nhân tố EFA và kiểm định giá trị trung bình mẫu của các nhân tố cấu thành năng lực cạnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy 7 nhân tố: Khả năng quản trị, Khả năng marketing, Khả năng tài chính, Khả năng đổi mới sản phẩm – dịch vụ, Khả năng quản trị rủi ro, Khả năng tổ chức phục vụ và Khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh là các nhân tố cấu thành năng lực cạnh tranh của BIDV Đông Sài Gòn. Điều này phù hợp với các nghiên cứu trong và ngoài nước mà tác giả đã tham khảo. Khả năng tổ chức phục vụ được đánh giá là khả năng tốt nhất trong năng lực cạnh tranh của Chi Nhánh Đông Sài Gòn. Từ kết quả của nghiên cứu, tác giả đưa ra các hàm ý quản trị giúp nâng cao năng lực cạnh tranh tại đơn vị đồng thời cải thiện các hạn chế hiện hữu.

Từ khóa: năng lực cạnh tranh, ngân hàng thương mại, nâng cao, khả năng tổ chức phục vụ.

Link download miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1QYu6_mr1-vsCVaFyD4sItE0YR0mOJnEC/view?usp=sharing

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh số 4

Đề tài: Hoạt động chuyển đổi số tại các Ngân hàng Thương mại niêm yết tại Việt Nam.

Tóm tắt: Luận văn được viết với mục tiêu nghiên cứu hoạt động CĐS, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy CĐS tại các NHTM tại Việt Nam, nội dung luận văn được bố cục gồm 3 chương: Chương 1, trình bày cơ sở lý luận về CĐS trong doanh nghiệp để làm cơ sở cho nghiên cứu. Nội dung chương này, đề cập đến khái niệm, đặc điểm, vài trò, các loại hình, những yếu tố tác động đến CĐS của doanh nghiệp. Sau đó, tác giả trình bày cơ sở lý luận về các loại hình ngân hàng, các nhóm chức năng nhiệm vụ và các hình thức ngân hàng hiện nay.

Chương 2, phân tích thực trạng hoạt động CĐS tại các NHTM niêm yết. Trong đó, ngoài nêu lên thực trạng CĐS nói chung tại các NHTM niêm yết tại Việt Nam, luận văn còn đi vào thực trạng phát triển Ngân hàng số, các yếu tố ảnh hưởng đến CĐS như việc quản lý rủi ro và đảm bảo an toàn thông tin tại các ngân hàng này.

Chương 3, tác giả đề xuất, kiến nghị nhằm hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động CĐS tại các NHTM, cụ thể như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao hạ tầng công nghệ, tạo sự khác biệt cho sản phẩm, dịch vụ. Ngoài ra tác giả còn đưa ra đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, NHNH về việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách, xây dựng hạ tầng, đảm bảo an toàn thông tin, làm nền tảng để các NHTM thực hiện CĐS một cách toàn diện, hiệu quả.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, chuyển đổi số, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, ngân hàng số.

Link download miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1ILKWGLBpJVx2N9Zdtklplf2iKgfCdk20/view?usp=sharing

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh số 5

Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số tại Tổng công ty dịch vụ số Viettel.

Tóm tắt: Ngày nay, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra sự thay đổi nhanh chóng trong cách quản lý, điều hành cũng như phát triển của tổ chức. Điều này tác động trực tiếp đến xu hướng phát triển trong quản trị nguồn nhân lực của mỗi tổ chức. Xu hướng sự nghiệp và học tập luôn song hành cùng nhau đã thúc đẩy các doanh nghiệp hướng tới những trải nghiệm học tập xuyên suốt, cho phép nhân viên xây dựng các kỹ năng nhanh chóng, dễ dàng và phù hợp với khả năng riêng của họ. Phát triển nguồn nhân lực là tổng thể các hoạt động học tập có tổ chức được tiến hành trong những khoảng thời gian nhất định để nhằm tạo ra sựu thay đổi hành vi nghề nghiệp của người lao động. Phát triển nguồn nhân lực chính là toàn bộ những hoạt động học tập được tổ chức bởi doanh nghiệp, do doanh nghiệp cung cấp cho người lao động. Xét về nội dung, phát triển nguồn nhân lực bao gồm ba loại hoạt động là Giáo dục, Đào tạo, và Phát triển. Trong bối cảnh chuyển đổi số, Tổng công ty dịch vụ số Viettel là doanh nghiệp tiên phong cung cấp các dịch vụ số và các dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số nên việc phát triển nguồn nhân lực để thích ứng với quá trình chuyển đổi số là rất quan trọng ảnh hướng đến sự phát triển của doanh nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực là một trong những điều kiện nâng cao năng suất lao động, phát triển toàn diện đội ngũ nhân lực, nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Đề tài “Phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số tại Tổng công ty dịch vụ số Viettel” nghiên cứu và đạt được những kết quả sau: Về lý luận: Nghiên cứu tổng quan lý luận về nguồn nhân lực, bối cảnh chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số. Những nội dung phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, những tiêu chí đánh giá sự phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Ngoài ra nghiên cứu cũng đề cập đến các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số. Về thực tiễn: Trên cơ sở tổng quan lý luận về phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số, nghiên cứu thực hiện phân tích thực trạng phát triển nguồn ix nhân lực tại Tổng công ty dịch vụ số Viettel trong bối cảnh chuyển đổi số. Phân tích nội dung trên cách khía cạnh như hoạch định phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tổ chức đào tạo nguồn nhân lực, đánh giá hiệu quả đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Ngoài ra nghiên cứu cũng đưa ra các đánh giá về kết quả đạt được những hạn chế và nguyên nhân những hạn chế trong phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số tại Tổng Công ty dịch vụ số Viettel. Trên cơ sở những đánh giá này nghiên cứu thực hiện đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số tại Tổng Công ty dịch vụ số Viettel.

Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0, Phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, lý luận về nguồn nhân lực.

Link download miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1cUVeIMe7h7PlGDtShAzTclr3qQoWumnD/view?usp=sharing

Quản trị kinh doanh là lĩnh vực rộng, bạn có thể gặp không ít khó khăn trong quá trình lựa chọn đề tài. Bạn có thể tham khảo thêm 100 mẫu đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh số 6

Đề tài: Ứng dụng phần mềm SAP ERP tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cổng Vàng.

Tóm tắt: Đề tài “Ứng dụng phần mềm SAP ERP tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cổng Vàng” được thực hiện nhằm đánh giá việc ứng dụng phần mềm SAP ERP tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cổng Vàng, từ đó tác giả đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng SAP ERP tại Công ty, cụ thể bài luận đã đạt được các kết quả như dưới đây:

Thứ nhất, các lý luận về hoạch định nguồn lực doanh nghiệp đã được hệ thống hóa tại Chương 1 của bài nghiên cứu, đây cũng là nền tảng cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về việc ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và các phần mềm ERP nói riêng trong các doanh nghiệp F&B. Ngoài ra, chương 1 luận văn còn đề cập đến các thông tin liên quan đến phần mềm SAP ERP cũng như các khái niệm về mô hình đánh giá việc ứng dụng ERP trong doanh nghiệp.

Thứ hai, thông qua việc phân tích thực trạng ứng dụng phần mềm SAP ERP tại Công ty cũng như phân tích kết quả khảo sát các cấp lãnh đạo và nhân viên Công ty về việc sử dụng phần mềm, tác giả đánh giá việc ứng dụng SAP ERP tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cổng Vàng đạt được kết quả khá tích cực. SAP ERP không chỉ giúp Công ty tối ưu được chi phí quản lý mà còn làm việc quản lý dữ liệu trở nên chính xác, bảo mật và minh bạch hơn trong thời gian thực. Vì vậy, các cấp lãnh đạo có được cái nhìn tổng quan, nhanh chóng về hoạt động của Công ty, từ đó có thể dễ dàng đưa ra các quyết định về kế hoạch và mục tiêu trong tương lai. Ngoài ra, tác giả cũng đưa ra một số khó khăn, hạn chế trong quá trình ứng dụng phần mềm SAP ERP tại Công ty và phân tích nguyên nhân tại chương 2 luận văn.

Thứ ba, trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty cùng các kết quả phân tích từ chương 2, tác giả đề xuất một số giải pháp tại chương 3 của luận văn để cải thiện việc ứng dụng SAP ERP tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cổng Vàng, giúp tăng hiệu suất của các quy trình vận hành cũng như tăng hiệu quả hoạt động chung cho toàn Công ty.

Từ khóa: phần mềm SAP ERP, hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, mô hình đánh giá việc ứng dụng ERP trong doanh nghiệp.

Link download miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1Ledi-wqREXVvi6yxSB4JUK7BVg1tRgSc/view?usp=sharing

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh số 7

Đề tài: Tác động của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu – Nghiên cứu tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Tóm tắt: Với sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng như hiện nay, việc gia tăng chất lượng dịch vụ và sự trải nghiệm dịch vụ được xem là nền tảng chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng nhằm thu hút và giữ chân khách hàng. Đặc biệt tại VietinBank – khu vực thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những khu vực trọng điểm, nên rất quan trọng về việc phân tích và đánh giá sự trải nghiệm dịch vụ của khách hàng nhằm gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Đề tài “Tác động của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu – Nghiên cứu tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam khu vực Thành phố Hồ Chí Minh” xác định các yếu tố thuộc Trải nghiệm thương hiệu và đo lường mức độ tác động của Trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu, nghiên cứu đối với các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng VietinBank. Nghiên cứu kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy trải nghiệm thương hiệu là một khái niệm đa hướng được cấu thành bởi 5 nhân tố: Giác quan, tình cảm, tri thức, hành vi và liên kết. Trong đó, đánh giá cao nhất là liên kết (hệ số hồi quy chuẩn hóa β=0.758), nhân tố được đánh giá cao tiếp theo là hành vi (hệ số hồi quy chuẩn hóa β=0.747) và giác quan (hệ số hồi quy chuẩn hóa β=0.711), các nhân tố còn lại được đánh giá theo thứ tự từ cao đến thấp là tình cảm (hệ số hồi quy chuẩn hóa β=0.702) cuối cùng là tri thức (hệ số hồi quy chuẩn hóa β=0.620). Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng trải nghiệm thương hiệu có quan hệ tác động trực tiếp và tác động mạnh đến niềm tin (hệ số hồi quy chuẩn hóa β=0.630). Trải nghiệm thương hiệu có tác động trực tiếp đến lòng trung thành (hệ số hồi quy chuẩn hóa β=0.588). Niềm tin có tác động tích cực đến lòng trung thành với hệ số hồi quy chuẩn hóa β=0.294). Tác động gián tiếp của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu với vai trò trung gian của niềm tin thương hiệu với hệ số tác động là 0.185. Một số hàm ý quản trị được đưa ra để các nhà quản trị và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực ngân hàng đưa ra các chính sách phù hợp để nâng cao trải nghiệm của khách hàng để khách hàng có niềm tin vào thương hiệu và trung thành với thương hiệu.

Từ khóa: Niềm tin thương hiệu, trải nghiệm thương hiệu, lòng trung thành thương hiệu.

Link download miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1T5XppMfP6dyQAaCPpVA9vrJ_jUOn5e3z/view?usp=sharing

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh số 8

Đề tài: Các nhân tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng số ACB ONE của khách hàng cá nhân tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Mục đích của nghiên cứu là xác định được các nhân tố nào tác động đến quyết định sử dụng ACB ONE, đồng thời xác định được mức độ tác động của từng nhân tố đến quyết định sử dụng ACB ONE. Về phương pháp phương pháp nghiên cứu, tác giả sử dụng nghiên cứu định lượng và định tính. Nghiên cứu ban đầu điều tra kích thước mẫu là 300, sau khi gạn lọc thì còn lại 280 mẫu đưa vào phân tích, xử lý dữ liệu định lượng với sự trợ giúp của phần mềm SPSS phiên bản 20 và MSExcel. Kết quả cho thấy các nhân tố tác động đến quyết định sử dụng ngân hàng số ACB ONE của khách hàng cá nhân theo thứ tự như sau: Các điều kiện thuận lợi (FC) có hệ số hồi quy là 0,209; Nhận thức tính dễ sử dụng (PE) có hệ số hồi quylà0,193; Ảnh hưởng xã hội (SI) có hệ số hồi quy là 0,193; Cảm nhận sự hữu ích(PU) có hệ số hồi quy là 0,149 và cuối cùng là Niềm tin (TR) có hệ số hồi quy là 0,121. Trong ngắn hạn, nghiên cứu thể hiện một đóng góp đáng kể vào kiến thức hiệncó liên quan đến các ngân hàng số và lĩnh vực chấp nhận công nghệ nói chung.

Từ khóa: dịch vụ ngân hàng số, khách hàng cá nhân, ngân hàng số

Link download miễn phí

https://docs.google.com/document/d/1kzWxxi6Sf_pNiot_nnOXDfrsL4074wNmhdK4uNBkO4Q/edit?usp=sharing

Mẫu luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh số 9

Đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tư vấn BHNT MBAGEAS của tỉnh Bình Dương.

Tóm tắt Tư vấn về tài chính bảo hiểm là một nghề không kém phần quan trọng trong ngành công nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Nó đòi hỏi nhiều kỹ năng, cho đến tính cách và không thể thiếu đi sự đam mê và sự ý thức với nghề mình đang làm chính vì vậy đây là một công việc có thể nói là không hề dễ dàng. Thực tế, các nhân viên thường không phải là cơ hữu tại các công ty bảo hiểm nhưng lại đóng vai trò rất quan trọng kết nối giữa công ty và khách hàng trong quy trình vận hành. Có thể nói họ là một đại sứ thương hiệu đúng nghĩa. Chính vì vậy, những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến dịch vụ tư vấn BHNT nên cần được nghiên cứu để phần nào giúp cho các DN đang kinh doanh trong lĩnh vực này có cái nhìn tổng quan và có quy trình, phương pháp đào tạo phù hợp cho đội ngũ cán bộ nhân viên được phù hợp với thực trạng. Nghiên cứu tiến hành các phương pháp bao gồm cả định tính và định lượng, kết quả thu về được xử lý và trình bày ở chương 4 với số mẫu là n = 307. Cả 5 nhân tố trong mô hình đều có sự tác động tích cực lên chất lượng dịch vụ tư vấn BHNT. Nhân tố cảnh quan dịch vụ có tác động mạnh nhất đến CLDV tư vấn BHNT với hệ số hồi quy chuẩn hóa β = 0.308. Nhân tố dịch vụ cốt lõi tác động mạnh thứ 2 với hệ số hồi quy chuẩn hóa β = 0.220. Tác động mạnh thứ 3 là nhân tố trách nhiệm xã hội với hệ số hồi quy chuẩn hóa β = 0.173. Nhân tố hệ thống hóa cung cấp dịch vụ tác động mạnh thứ 4 với hệ số hồi quy chuẩn hóa β = 0.110. Cuối cùng, nhân tố con người có tác động mạnh thứ 5 với hệ số hồi quy chuẩn hóa β = 0.048. R 2 hiệu chỉnh sau khi tiến hành phân tích có giá trị là 0.614.

Từ khóa: Dịch vụ tư vấn BHNT, BHNT MBAGEAS, CLDV tư vấn BHNT

Link download miễn phí

https://drive.google.com/file/d/1wYTo_-60bg-mWHWDIyBCDNm5PLr1DBG9/view?usp=sharing

Trong quá trình quá trình lựa chọn đề tài và viết luận văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh, bạn có thế tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ kinh tế của Luận văn 3C. Với hơn 10 năm hoạt động và đội ngũ viết bài nhiều năm kinh nghiệm

Advertisement
Share